Eesti Väitlusselts koondab inimesi, kes usuvad argumenteeritud ühiskondlikku diskussiooni. Tegutseme, et iga ühiskonnaliige oskaks kriitiliselt mõelda, konstruktiivselt arutleda ja argumenteeritult otsuseid langetada.

Eesti Väitlusselts kutsub õpetajaid osalema tasuta koolitus-infopäeval! Kevade jooksul korraldab Eesti Väitlusselts õpetajatele kaks tasuta infopäeva, kus tutvustatakse argumenteerimismeetodit, uusi meediapädevuse õppematerjale ning viise, kuidas neid ainetundides efektiivselt kasutada. Teine koolitus toimub 12. juunil Tartus. Rohkem infot siin