EVS meedias

Eesti Väitlusseltsi liikmed on aktiivsed inimesed, kes osalevad aktiivselt ka avalikes diskussioonides. Siin on meie liikmete artiklid, mis on ilmunud erinevates meediaväljaannetes. Enamik neist pärineb Eesti Väitlusseltsi koostööst meediaväljaannetega, milleks on väitlused ja väitluskommentaarid Postimehes, Faktikontroll Eesti Päevalehes ja Delfis ning ka aeg-ajalt ilmuvad väitluskommentaarid ERRis.

Eesti Väitlusselts on ka partner veel ühes faktikontrollimisega seotud projektis "Kust sa tead?"