Väitlus arendab, inspireerib, lahutab meelt
ja avab uusi uksi hilisemaks eluks.
Mis on väitlus?
Väitlus on struktureeritud poolt- ja vastuargumentide esitamine, mis toimub kindla reglemendi alusel. Väitlustes ei otsita ühest ning ainuõiget vastust konfliktsetele teemadele, vaid püütakse välja selgitada kõikvõimalikud argumendid ning nägemused erinevatelt pooltelt. Väitluse võidavad tugevamad argumendid ja võitja otsustab erapooletu kohtunik. Mida väitlus Sulle annab?
Igal elualal tuleb kasuks, kui oskad kõneleda selgelt, arusaadavalt ja struktureeritult ilma, et peaksid oma mõtte selgitamiseks kasutama demagoogiavõtteid või tühje emotsionaalseid väiteid.  Väitlusega tegelemine arendab argumenteeris- , kriitilise mõtlemise- ja eneseväljendusoskused. Väitlus õpetab meeskonnatööd, laiendab silmaringi ning muudab harjumuseks avaliku esinemise. Lisaks on see ka lõbus meelelahutus, kus koos sõpradega saab uurida põnevate päevakajaliste teemade kohta või lahendada eetilisi dilemmasid.Miks väitlusega tegelen?

Maare Karmen Oras  

Väitlema sattusin ma 2018. aasta Argumendil, kuhu ma sattusin sama aasta MEPilt. Argumendil hakkas mulle väitlemine väga meeldima.

Väitlema jäin ma peale Argumenti ja väitlen veel tänagi peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks on see lihtsalt lõbus, kui saab kaasuseid kirjutada ja oma argumente esitada. Teiseks on väitlemas alati tore seltskond, kellega saab kõige üle arutleda. Erinevalt klassikaaslastest pole väitlejatest sõbrad mulle kordagi öelnud: “Maare, me ei hakka selle üle jälle vaidlema.”.


Kaur Hannes Käämbre  

Väitlemisega hakkasin tegelema 2017. aastal.

Tegelikult sattusin esimest korda väitlusklubisse juhuslikult. Tagasi vaadates on veidi üllatav, et ma väitlusesse kartusega ei suhtunud. Jätkasin HTG väitlusklubis käimist ja graafikusse lisandus aasta jooksul ka Tartu Ülikooli väitlusklubi ja hulganisti turniire.

Täna väitlen ma edasi, kuna leian, et saaksin veel areneda. Ühtlasi ei ole mul huvi vahepeal täiesti ära kadunud ja sellega koos ka soov võistluslikult edasi jõuda.  
Heleriin Ots  

Väitlus jäi mulle esimest korda silma põhikoolis kui nägin koolis seinal kohaliku klubi plakatit. Tookord jäi väitlusteekond katki, kuid huvi väitluse vastu jäi. Kui jõudsin Tallinna Tehnikaülikooli ning sain teada, et ülikoolis on väitlusklubi, ei jäänud mul muud üle kui tutvumisõhtule minna. Pärast seda ma väitluspisikust aga lahti ei saanudki. 

Kui alguses köitis mind mõte teistega vaidlemisest, siis aja jooksul sain aru, et väitluses peitub palju rohkem. Väitlus sunnib inimesi kiirelt mõtlema ning päevakohased väitlusteemad suunavad hoidma ennast kursis kõige maailmas toimuvaga. Lisaks sellele laiendab silmaringi ka mitmekesine väitlusseltskond, kes turniiridel ning klubides oma teadmisi kõnede ajal ja järel jagab. Võistlushimulise inimesena pakub mulle suurt huvi ka teistega konkureerimine turniiridel nii eestis kui ka kaugemal. 

Tänu väitlusele olen leidnud päris mitmed oma parimatest sõpradest, kuna sealsest seltskonnast leiab humoorikaid, intelligentseid ja muidu muhedaid vestluskaaslasi.

 

Kuhu see hooaeg väitlema tulla?

Vaata kõiki Väitlusseltsi sündmusi kalendrist