• Miks Sina peaksid väitlusega tegelema?
 • Mis on väitlus?
 • Kes on meie väitlejad?
 • Kuhu see hooaeg väitlema tulla?

 

 • Miks Sina peaksid väitlusega tegelema?

Väitlusega peaks tegelema mitmel põhjusel. Esiteks tuleb igal elualal kasuks, kui oskad kõneleda selgelt, arusaadavalt ja struktureeritult ilma, et peaksid oma mõtte selgitamiseks kasutama demagoogiavõtteid või tühje emotsionaalseid väiteid. Tänase ühiskonna kontekstis mõeldaksegi väitluse all eeskätt sisukat vaidlust, milles rõhk peaks demagoogia ja kõnekujundite asemel olema sisulisel argumentatsioonil. Väitlusega tegelemine arendab argumenteeris- , kriitilise mõtlemise- ja eneseväljendusoskused. Väitlus õpetab meeskonnatööd, laiendab silmaringi ning muudab harjumuseks avaliku esinemise. Lisaks eelnevale on väitlus ka lõbus meelelahutus, kus koos sõpradega saab uurida põnevate päevakajaliste teemade kohta või lahendada eetilisi dilemmasid. Igal aastal korraldab Eesti Väitlusselts nii põhi- ja keskkooli kui ülikooli tasemel väitlusüritusi, et igaüks saaks oma oskused proovile panna. Kes siis ei tahaks olla kõige osavam kõnemees või -naine kogu Eestis?  

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi. Selle missiooni täitmise üks efektiivsemaid meetodeid on väitlus.

 

 • Mis on väitlus?

Väitlus on struktureeritud poolt- ja vastuargumentide esitamine, mis toimub kindla reglemendi alusel. Teema, mille üle väideldakse on ette antud, kuid pooled loositakse. Väitlejad ei esinda oma isiklikke seisukohti.Väitluse võidavad tugevamad argumendid ja võitja otsustab erapooletu kohtunik. Väitlustes ei otsita ühest ning ainuõiget vastust konfliktsetele teemadele, vaid vastupidi püütakse välja selgitada kõikvõimalikud argumendid ning nägemused erinevatelt pooltelt. Väitlusformaate on palju erinevaid. Eestis kasutatakse põhi- ja keskkoolides võistlusväitluses KK-formaati, ülikoolides aga BP-formaati

 

 • Kes on meie väitlejad?

Maare Karmen Oras  

Ma olen väidelnud 9. klassist ja vaielnud inimestega sellest ajast peale, kui ma rääkima õppisin. Kui ma väitlemas ei ole, voldin ma vanadest kaasustest luiki, käin tantsutrennis ja mängin Minecrafti.

Väitlema sattusin ma 2018. aasta Argumendil, kuhu ma sattusin sama aasta MEPilt. Argumendil hakkas mulle väitlemine väga meeldima.

Väitlema jäin ma peale Argumenti ja väitlen veel tänagi peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks on see lihtsalt lõbus, kui saab kaasuseid kirjutada ja oma argumente esitada. Teiseks on väitlemas alati tore seltskond, kellega saab kõige üle arutleda. Erinevalt klassikaaslastest pole väitlejatest sõbrad mulle kordagi öelnud: “Maare, me ei hakka selle üle jälle vaidlema.”. Kolmandaks on väitlusturniiridel toit alati hea. See võib-olla ei kõla nii tähtsalt kui esimesed kaks punkti, aga väitlemas pole mul kunagi kõht tühjaks jäänud. 

 

Kaur Hannes Käämbre  

Väitlemisega hakkasin tegelema 2017. aasta sügisel, kui olin kaheksandas klassis. Tegelikult sattusin esimest korda väitlusklubisse juhuslikult, klassiõde oli öelnud, et täna on ja soovitanud kaasa tulla. Tagasi vaadates on veidi üllatav, et ma väitlusesse kartusega ei suhtunud. Jätkasin sellegipoolest HTG väitlusklubis käimist, graafikusse lisandus aasta jooksul ka Tartu Ülikooli väitlusklubi ja hulganisti turniire.

Täna väitlen ma edasi, kuna leian, et saaksin veel areneda. Ühtlasi ei ole mul huvi vahepeal täiesti ära kadunud ja sellega koos ka soov võistluslikult edasi jõuda.  


Heleriin Ots  

Väitlus jäi mulle esimest korda silma põhikoolis kui nägin koolis seinal kohaliku klubi plakatit. Tookord jäi väitlusteekond katki, sest klubi taidlusajad ei sobitunud minu kalendriga. Huvi väitluse kaemisest jäi aga ajusoppidesse kopitama ning kui jõudsin Tallinna Tehnikaülikooli ning sain teada, et ülikoolis on väitlusklubi, ei jäänud mul muud üle kui tutvumisõhtule minna. Pärast seda ma väitluspisikust aga lahti ei saanudki. 

Kui alguses köitis mind mõte teistega vaidlemisest, siis aja jooksul sain aru, et väitluses peitub palju rohkem. Väitlus sunnib inimesi kiirelt mõtlema ning päevakohased väitlusteemad suunavad hoidma ennast kursis kõige maailmas toimuvaga. Lisaks sellele laiendab silmaringi ka mitmekesine väitlusseltskond, kes turniiridel ning klubides oma teadmisi kõnede ajal ja järel jagab. Võistlushimulise inimesena pakub mulle suurt huvi ka teistega konkureerimine turniiridel nii eestis kui ka kaugemal. 

Tänu väitlusele olen leidnud päris mitmed oma parimatest sõpradest, kuna sealsest seltskonnast leiab humoorikaid, intelligentseid ja muidu muhedaid vestlusklaaslasi.

 

 • Kuhu see hooaeg väitlema tulla?

 • Keskkoolide Eesti Meistrivõistluste II etapp - 12.-14.02.2021
 • Eesti Meistrivõistlused 27.-28.03.2021
 • Keskkoolide Eesti Meistrivõistluste III etapp - 10.-11.04..2021
 • Põhikoolide meistrivõistlused 08.05.2021