Väitlus sunnib inimesi kiirelt mõtlema ning päevakohased väitlusteemad suunavad hoidma ennast kursis kõige maailmas toimuvaga.