Eesti Väitlusselts tähistas 2019. aastal oma 25. juubelit. Kõik need 25 aastat on Väitlusselts tegelenud ka koolitustegevusega. 2006. aastal hakkas Väitluskoolitus tegutsema eraldi Väitlusseltsi suunana ning 2015. aasta detsembrist eraldus Väitlusseltsist SpeakSmart OÜ, mis tegeleb täiskasvanukoolitusega. Väitlusselts jätkab noorte koolitamist argumenteerimise, avaliku esinemise, meeskonnatöö ning kõigi muude väitlusmeetodil baseeruvate oskuste osas.