PAKUME JÄRGMISI KOOLITUSI:
 • Argumenteerimise alused
 • Argumenteerimine ja väitlus
 • Kriitiline mõtlemine ja demagoogia
 • Argumenteerimise alused ja teadlik meediatarbimine
 • Avalik esinemine
EDASJÕUDNUD VÄITLEJALE/VÄITLUSKLUBILE
 • Kuidas teha head ümberlüket?
 • Kuidas teha kaasust? (edasijõudnutele)
 • Väitlemine edasijõudnutele
Koolituste kirjelduste lugemiseks keri alla!
Koolitussoovist kirjuta palun aadressile aurelia@argument.ee. Soovi korral on võimalik teha ka mitu koolitust korraga. Samuti võib pöörduda meie poole ka oma koolitussooviga ning saame kujundada koolituse vastavalt teie vajadustele.


ARGUMENTEERIMISE ALUSED

Pikkus: 1,5h (2 akadeemilist tundi)

Optimaalne osalejate arv: 6-15

Sihtgrupp: alates 8. klassist

Kirjeldus:

Oskus enda mõtteid konkreetselt ja veenvalt teistele edasi anda on abiks igas eluvaldkonnas ning ainetunnis. Parim vahend oma ideede väljendamiseks on argument, mis teeb sõnumi kuulaja jaoks selgeks ning aitab kõnelejal/kirjutajal oma mõtteid koondada. Selle koolituse jooksul saavad õpilased esmased teadmised sellest, mis on argument ning kuidas seda koostada ja kasutada. Koolituse esimene osa keskendub teooriale, mida toetavad praktilised ülesanded koolituse teises pooles.

Õpiväljundid

 • Teab, millised on argumendi osad ja iga osa funktsioon
 • Tunneb ära tervikliku argumendi
 • Oskab koostada terviklikku argumenti