Eesti Väitlusselts ja President Kaljulaidi Fond käivitavad sel kevadel Heateo Haridusfondi toel programmi „Arutlev kool”, mille eesmärk on pöörata ainetundides senisest rohkem tähelepanu noorte argumenteerimisoskuste ja kriitilise mõtlemise arendamisele. 

Programm “Arutlev kool” on haridusalgatus, mis viib argumenteerimisoskuse iga õpilaseni. Algatuse eesmärk on toetada õpilase kriitilise mõtlemise arengut ning luua sisukat arutelu väärtustav koolikeskkond, kus iga õpilane tunneb, et tema arvamus on oluline, ning suudab enda seisukohti selgelt väljendada.

Programm koosneb neljast põhilisest tegevusest:

  • Argumenteerimine ainetunnis
  • Argumenteerimise baasõpe
  • Väitlustegevus
  • Arutleva hariduse praktikad koolielus

Programmi esimesed tegevused toimuvad juba 2024. aasta kevadel ning täielik rakendamine koolides algab järgmise õppeaasta jooksul. Koolidel on võimalik programmi kandideerida 8. märtsini

Kõigil huvilistel on võimalik osa võtta programmi tutvustavast vebinarist, mis toimub 20. veebruaril kell 16.00. 

Lisainfo on leitav "Arutleva kooli" kodulehelt ja Facebookist