Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.
  • Eesti Väitlusselts loob atraktiivseid tingimusi väitlusoskuste arenguks üld-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses.

  • Oleme Eestis ühiskondliku dialoogi soodustaja ning arvamusliider selle argumenteerituse hindamisel. 

  • Pakume igapäevaselt oma liikmetele arengu- ja eneseteostusvõimalusi ning organisatsioon toimib professionaalsetel alustel.

Oma igapäevases tegevuses lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist.