Põhikiri
Majandusaasta aruanded
Kuluaruande vorm
Väitlusseltsi strateegia aastateks 2023-2025
Väitlusseltsi strateegia aastateks 2020-2022
Väitlusseltsi arengukavaga aastateks 2014-2019