Kõigil Eesti kesk- ja põhikoolide väitlusvõistlustel kasutatakse keskkoolide väitlusformaati, mis on muudetud versioon maailmas laiemalt koolinoorte väitluseks kasutatavast World Schools väitlusformaadist.

Formaadireegleid näeb siin. Venekeelseid reegleid näeb siin.

KK-formaadis näidisväitlust näeb siin: