KUIDAS KASUTADA ARGUMENTI AINETUNNIS?

Värskete PISA uuringute järgi suudab vaid kolm kümnest Eesti kooliõpilasest eristada fakti ja arvamust. Informatsiooni töötlemine on aga üheks kõige olulisemaks 21. sajandi oskuseks.
Väitlusmeetodi eesmärk on just
  • kriitilise mõtlemise, 
  • struktuurse kuulamise ja 
  • argumenteeritud eneseväljenduse arendamine. 
Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alustades humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja.

Koolituse eesmärk on anda õpetajale praktilisi juhtnööre väitlusmeetodi rakendamiseks oma aine raames. Koolituse saab kujundada vastavalt soovidele ja vajadustele, lähtuvalt konkreetse(te)st õppeaine(te)st, õpilaste vanustest jne.

Koolitussoovist kirjuta palun aadressile markus@argument.ee. Meie poole võib pöörduda ka oma koolitussooviga ning saame kujundada koolituse vastavalt teie vajadustele.