Haridus

Argument peaks olema iga koolinoore tööriistakastis. Eesti Väitlusselts on haridusvaldkonnas tegutsenud juba 30 aastat, et sellele eesmärgile lähemale jõuda.

  • Aineõpetaja

2019. aasta PISA uuringute järgi suudab vaid iga seitsmes Eesti kooliõpilasest eristada fakti ja arvamust. Informatsiooni töötlemine on aga üheks kõige olulisemaks 21. sajandi oskuseks. 

Väitlus pole üksnes võistluslik mõttesport, vaid väitluslikke elemente saab kasutada meetodina, et arendada õpilaste kriitilise mõtlemise, info analüüsimise ning eneseväljendusoskusi. Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alates humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja.

Just sellel eesmärgil viib Eesti Väitlusselts läbi aineõpetajatele suunatud koolitust “Kuidas kasutada argumenti ainetunnis?”. Koolituse käigus antakse õpetajale praktilisi juhtnööre väitlusmeetodi rakendamiseks oma aine raames. Koolituse saab kujundada vastavalt soovidele ja vajadustele, lähtuvalt konkreetse(te)st õppeaine(te)st, õpilaste vanustest jne.

Koolitussoovist kirjuta palun aadressile aurelia@argument.ee. Meie poole võib pöörduda ka oma koolitussooviga ning saame kujundada koolituse vastavalt teie vajadustele. 

  • Väitlusõpetaja

Väitlus on ühtaegu nii lõbus ajaviide, arendav kooliväline tegevus kui ka intrigeeriv mõttesport. Väitlus ei tähenda musta valgeks rääkimist, vaid õpetab nägema mündi mõlemat külge, end demagoogia eest kaitsma ning vestluspartnerit austama. 

Valikaine juhendaja koolitus on mõeldud kõigile noortega töötavatele inimestele, kel võiks olla huvi oma koolis või noortekeskuses tegeleda väitlemise õpetamisega ainetunni, valikaine, ringi või mõnes muus vormis, andes selleks vajaliku baasi praktilistest teadmistest ning oskustest.  Samuti annab koolitus tuge neile õpetajatele, kes on väitlustegevusega juba alustanud, ent soovivad nõuandeid, kuidas sisu arendada või õpilaste motivatsiooni tõsta ning säilitada. Koolituse saab kujundada vastavalt soovidele ja vajadustele.

Koolitussoovist kirjuta palun aadressile aurelia@argument.ee. Meie poole võib pöörduda ka oma koolitussooviga ning saame kujundada koolituse vastavalt teie vajadustele.