Haridus

Argument peaks olema iga koolinoore tööriistakastis. Eesti Väitlusselts on haridusvaldkonnas tegutsenud juba 30 aastat, et sellele eesmärgile lähemale jõuda.

Alustava väitlusõpetaja programm

Alustava väitlusõpetaja programm algab taas! Programmi eesmärk on toetada alustavat väitlusõpetajat ühe õppeaasta jooksul või valmistada ette õpetaja, kes plaanib tulevikus väitlusõpet läbi viima hakata. Väitlusõpetaja on keegi, kes oma koolis, huvikoolis või näiteks noortekeskuses juhendab (või soovib hakata juhendama) väitluse valikainet või huviringi.

Programmil on neli sisulist suunda:

  • VÄITLUSE ELEMENDID – Kuidas tutvustada õpilastele väitlusformaati ning väitluse erinevaid elemente?
  • ETTEVALMISTUS – Kuidas valmistada ette kaasust (mõtestada lahti teemat, leida argumente, otsida infot)?
  • TAGASISIDE – Kuidas väitluseid läbi viia ja väitlejatele tagasisidet anda?
  • MOTIVATSIOON – Kuidas hoida noorte motivatsiooni väitlusega tegelemisel?

 

Programm koosneb kolmest osast:

  • 4 ühepäevast kohtumist (oktoobris, novembris, detsembris ja veebruaris)

Kohtumiste ajad pannakse paika lähtuvalt noortele suunatud väitlusvõistlustest, et võimaldada õpetajatel üritusele tulla koos oma õpilastega ning ühtlasi näha erineva tasemega noorte väitlusi.

Igal kohtumisel käsitletakse kõiki nelja suunda erinevas mahus kokku 6 akadeemilise tunni väärtuses, päev on vaheldusrikas ning hõlmab veidi teooriat ning palju praktikat. 

  • 3 (2 akadeemilist tundi) kohtumist veebikeskkonnas

Veebikohtumised keskenduvad lühikese sisujupi käsitlemisele ning omavahelisele kogemuste jagamisele. Veebikohtumised toimuvad näost näkku kohtumiste vahel ning täpsed toimumisajad pannakse paika koos osalejatega.

  • Mentor

Programmi jooksul õpilasi juhendavad õpetajad saavad programmi kaudu endale mentori, kes on abiks väitlusõppe sisu planeerimisel, harjutuste leidmisel ja materjalide otsimisel vastavalt õpetaja vajadustele. Mentoriteks on kogemustega väitlusõpetajad ja -treenerid.

Programm (mahus 38 akadeemilist tundi) maksab 375 eurot. 

Tegijad

Markus Laanoja

Markus Laanoja on koolitajana tegutsenud 5 aastat, olles koolitanud nii õpilasi kui õpetajaid. Markus oli mulluse alustava väitlusõpetaja programmi üks juhendajatest. Lisaks on Markus Eesti Väitlusseltsi arutleva hariduse suuna ja koolitajate tiimi juht ning vastutab seeläbi oma igapäevatöös EVSi koolituste kõrge kvaliteedi eest. Lisaks on Markus täiendanud oma teadmisi meediapädevuse vallas koolitustel Leedus ja Sloveenias.

Kristin Parts

Kristin Parts on Eesti Väitlusseltsi tegevjuht ning kogenud koolitaja, töötades täiskasvanukoolitajana koolitusettevõttes SpeakSmart. Väitlusega on Kristin seotud olnud juba viisteist aastat nii väitleja, kohtuniku kui ka juhendajana. 

 

Siim Ruul

Siim Ruul on kogenud õpetajakoolitaja ning on selles vallas tegutsenud alates 2012. aastast. 2020. aastast alates on Siimu juhendamisel läbi viidud alustava väitlusõpetaja programmi. Täna töötab Siim Pärnu Koidula Gümnaasiumis ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, kus õpetab muuhulgas ka väitlust.