Ühiskond

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Meediapädevus

Väitlemisest saadavad oskused on aluseks ka oskustele orienteeruda informeeritult meedias ja tarbida infot kriitiliselt. Eesti Väitlusselts koondab materjale ning teeb koolitusi meediapädevuse ja kriitilise mõtlemise teemadel. 

Tänases maailmas on järjest olulisem informatsiooni kriitiline tarbimine. Kriitilist mõtlemist saab arendada erinevatel viisidel, näiteks teksti sisulise kvaliteedi hindamise oskuse arendamine. Üks viis seda teha on osata ära tunda argumenti. 

Loe lisaks argumendi kohta siit

Demagoogia on sihilikult vigaste või laiskade selgituste andmine oma seisukoha tõestuseks. 

See on levinud nii poliitilistes etteastetes, sotsiaalmeedias kui ka igapäevases suhtluses, kui üritatakse kuulajat üht või teistviisi mõjutada. 

Erinevaid demagoogiavõtteid on palju ning nende tundmine aitab kuulajal tabada vigaseid argumente. Loe erinevate demagoogiavõtete kohta lähemalt siit

Igal pool meedias levib palju väiteid, mis paistavad kui faktid. Andmete uurimine ja näiteks meediaväljaannetes ilmuvad faktikontrollid näitavad aga, et tihti pole faktiväited tõesed. 

Iseseisva faktikontrollimise eesmärk on vaadata, kas faktidena esitatud väited on tegelikult tõesed. Loe lisaks faktide kontrollimise kohta siit

Informatsiooniallikas on oluline määramaks, kas tegu on usaldusväärse sisuga. Autor, väljaande taust ja muud tegurid mõjutavad allika väärtust objektiivse info edasiandjana. 

Loe lisaks allikakriitilisuse kohta siit