Väitlus

Väitlus arendab, inspireerib, lahutab meelt ja avab uusi uksi hilisemaks eluks.

Keskkoolide Eesti meistrivõistlused (KKEMV) on terve aasta vältel kestev võistlussari, kus saavad osaleda kõik Eesti põhikooli- ja keskkooliväitlejad. Üritus koosneb kolmest etapist, mis toimuvad erinevates Eesti kohtades, ning finaalvoorudest, mille käigus selgitatakse välja Eesti meistrid väitluses. Võistlussari on võrdsustatud olümpiaadiga ning parimale tiimile ning kolmele parimale kõnelejale on tagatud sissepääs Eesti ülikoolidesse. KKEMV toimub KK-formaadis.

Põhikoolide Eesti meistrivõistlused on ühepäevane võistlus, millel saavad osaleda üksnes põhikooliväitlejad. Võistluse lõpus selgitatakse välja parim põhikooli tiim ning parimad kõnelejad. Võistlus toimub KK-formaadis.

Eesti meistrivõistlused on tudengitele suunatud võistlus, kuhu on siiski oodatud ka nooremad väitlejad. Võistlus toimub BP-formaadis, mis on maailma levinuim formaat ülikoolitaseme väitlusturniiridel. 

START-turniir on iga-aastane võistlus, mis on suunatud õpilastele, kes on väitlusega äsja alustanud. Iga kahe aasta järel toimub turniir Vabariigi Presidendi väitlusturniirina, kus väitlusi hindab ka president. Võistlus toimub KK-formaadis.

BP algajate turniiril osalevad tiimid koosnevad ühest kogenud väitlejast ja ühest algajast väitlejast. Samuti on lubatud tiimid, kus mõlemad väitlejad on algajad. Võistlus toimub BP-formaadis.