Seltsist

Eesti Väitlusseltsi missioon on arendada oskusi, mille abil võidaks aruteludes tugevam argument.

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Väitlusselts kuulub rahvusvahelisse ühendusse International Debate Association (IDEA), mis koondab organisatsioone, mille eesmärk on parendada noorte argumenteerimisoskusi ning meediapädevust. EVS on olnud koostööpartner mitmetes IDEA projektides, misläbi saame juurde uusi kogemusi, väitlusalaseid materjale ning väärtuslikke kontakte tulevikuks.

 

Hiljuti oleme kaasa löönud järgmistes projektides:

Digital Creative Writing Communities

Projekti eesmärk on siduda omavahel loovkirjutamine ning väitluslikud oskused ning luua sellekohaseid materjale, et anda õpilastele mitmekülgsed tööriistad enda selgeks ja loominguliseks väljendamiseks.

Media Literacy Analytics

Projekti raames töötati välja metodoloogiline raamistik ning uued tunnikavad, mille põhjal õpetada noortele meediapädevusega seonduvaid oskusi.

Ülikoolide väitlusklubide võimestamine

Projekti eesmärk on tõhustada ülikooliklubide tööd ning edendada Läänemere-äärsetes riikides tegutsevate väitlusklubide vahelisi kontakte, pannes seeläbi aluse edasisele koostööle. Projekt sündis koos partneritega Lätist ja Taanist.