Arutlev Kool

Programm Arutlev Kool on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond. 

Arutlev Kool

Viimaste aastate jooksul on Eesti õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuse tase üha kahanenud. Kui 2018. aastal suutis PISA testi tulemuste põhjal fakti arvamusest eristada iga seitsmes Eesti koolinoor, siis 2022. aastal jõudis sama tasemeni vaid iga kümnes õppur. Samuti on viimase nelja aasta eesti keele riigieksami tulemused püsivalt langenud, kusjuures hindajate tagasiside põhjal tuleb suuri puudusi ette just tekstide sisus ja argumenteerituses.

Programm Arutlev Kool pakub kooliõpilastele üle Eesti süvendatud argumenteerimisharidust. Programmil on neli sisulist tegevust: argumenteerimine ainetunnis, argumenteerimise baasõpe, väitlustegevus ja arutleva hariduse praktikate juurutamine koolielus.

Pilootaastal osaleb programmis 10 Eesti kooli. 

Uuri programmi kohta rohkem Facebookist ja kodulehelt!