Seltsist

Eesti Väitlusseltsi missioon on arendada oskusi, mille abil võidaks aruteludes tugevam argument.

Inimesed

Kristin Parts

Tegevjuht, juhatuse liige

eva
Eva Marta Sokk

Võistlusväitluse suuna juht

Markus Laanoja

Arutleva Kooli programmijuht

Aurelia Pärtelson

Arutleva hariduse suuna juht

Maari Põim

Meedia ja ühiskonna suuna juht

Grete Isabel Huik

Kommunikatsioonijuht

Anastassia Serbina

Vene väitluse koordinaator, ülikooliväitluse koordinaator 

Anastassia Umrihhina

Vene põhi- ja keskkoolide koordinaator 

Kerli Kalk

SpeakSmart OÜ tegevjuht

Koolitajate tiim

Karl-Enrik Kriis

Väitlemisega olen tegelenud nüüdseks juba 8 aastat. Selle aja sees olen saanud nii ise väidelda, treenida, õpetada kui ka kohtunikutööga tegeleda. Hetkel on ka viimased minu põhiline fookus ehk üritan võimalikult palju aidata kaasa noorte väitluskarjääride arenemisele. Pean väitlust ülimalt arendavaks ja kasulikuks ning usun, et iga noor peaks sellega vähemalt paar korda kokku puutuma. Samuti olen Tartu Ülikooli väitlusklubi juhatuses ning õpin hetkel Tartu Ülikoolis õigusteadust.

Maxim Borodin

Liitusin faktikontrolliga, kuna tunnen, et soovin panustada valeinformatsiooni leviku takistamisse. Näen igapäevases suhtluses, kuidas valefaktid õõnestavad meie vabadust teha kaalutletud otsuseid - otsus ei saa olla kaalutletud, kui see, millele põhinetakse, on moonutatud või suisa vale. Ei ole olemas õiget või valet arvamust, kuid saab olla valedele faktidele põhinev arvamus. Viimane takistab mitmete teemade puhul ka avaliku edasiviiva diskussiooni tekkimist.

Helen Haamer

Leian, et iga arvamus peaks põhinema faktidel. Ühiskonnas väljapakutud lahenduste toetumine uuringutele, teiste riikide kogemustele ja eri näitajatele muudab need usutavamaks. Kriitiline on sealjuures tõestusmaterjalide õige ja aus kasutamine - liitusin faktikontrolliga, et anda sellesse väike panus. Igapäevaselt õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust ja juhin Miina Härma Gümnaasiumis väitlusklubi.

Sofia Larens

Leian, et iga arvamus peaks põhinema faktidel. Ühiskonnas väljapakutud lahenduste toetumine uuringutele, teiste riikide kogemustele ja eri näitajatele muudab need usutavamaks. Kriitiline on sealjuures tõestusmaterjalide õige ja aus kasutamine - liitusin faktikontrolliga, et anda sellesse väike panus. Igapäevaselt õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust ja juhin Miina Härma Gümnaasiumis väitlusklubi.

Andreas Põšnograjev

Leian, et iga arvamus peaks põhinema faktidel. Ühiskonnas väljapakutud lahenduste toetumine uuringutele, teiste riikide kogemustele ja eri näitajatele muudab need usutavamaks. Kriitiline on sealjuures tõestusmaterjalide õige ja aus kasutamine - liitusin faktikontrolliga, et anda sellesse väike panus. Igapäevaselt õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust ja juhin Miina Härma Gümnaasiumis väitlusklubi.

Faktikontroll

Eesti Väitlusselts koostöös Eesti Päevalehe ja Delfiga tegutsevad poliitiliselt sõltumatu missiooni nimel, et ühiskondlikus debatis kõlaks selgitatud ja tõestatud väited. Faktikontrolli eesmärk on kutsuda inimesi üles oma väiteid selgemini ja täpsemini viitama ning tõestama. Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: eksitav, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Faktikontrolli tiim

Klim Klimenko

Minu nimi on Klim. Ma olen olnud väitluses sees palju aastaid ning see on olnud hindamatu kogemus! Tänu väitlusele hakkasin huvi tundma teaduse ja ühiskonnaelu vastu. Näen enda eesmärki faktikontrollijana avaliku elu tegelaste väljaütlemiste üle kontrolli tagamisel. Minu arvates aitab see hoida avalikus sfääris kõrget arutelu taset.

Andreas Põšnograjev

Leian, et iga arvamus peaks põhinema faktidel. Ühiskonnas väljapakutud lahenduste toetumine uuringutele, teiste riikide kogemustele ja eri näitajatele muudab need usutavamaks. Kriitiline on sealjuures tõestusmaterjalide õige ja aus kasutamine - liitusin faktikontrolliga, et anda sellesse väike panus. Igapäevaselt õpin Tartu Ülikoolis õigusteadust ja juhin Miina Härma Gümnaasiumis väitlusklubi.

Vabatahtlike tiim

Lagle Kaubi

Olen Lagle ning õpin Tartu Ülikoolis riigiteaduste erialal. Mulle meeldib kaasa lüüa tudengielus, nautida kultuuri, trenni teha ning vahel midagi head süüa valmistada. Pean ennast uudishimulikuks ning teotahteliseks inimeseks, mistõttu löön ka kaasa Väitlusseltsi korraldustiimis. Otsustasin tiimiga liituda, kuna soovisin peale keskkooli ajal väitlemist ka edaspidi panustada argumendipõhise ühiskonna edendamisesse. On super lahe näha, kuidas meie töö viljadena saavad sajad Eesti õpilased võimaluse arendada oma väitlus- ja kriitilise mõtlemise oskuseid!

Daniella Myallo

Ma olen Eesti Lennuakadeemia tudeng ja õpin lennunduskorralduse erialal, mis sobib mu EVSiga seotud ülesannetega väga hästi kokku. Väitluse juurde jõudsin päris klassikalisest: osalesin  üritusel "Argument 2018" ja täitsa armusin sellesse  atmosfääri. Mõni aasta tagasi sain aru, et mulle meeldib rohkem väitluse korralduslik pool. Siis ma hakkasin aeg-ajalt abistama turniiridel. Kui sain teada, et on võimalik teha isegi rohkem ja tiimis, teadsin kohe, et soovin liituda.

Nõukogu

Eesti Väitlusseltsi volinike koosolek ehk nõukogu valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks.

Nõukogu pädevusse on delegeeritud kõik üldkoosoleku otsustusõigused, v.a põhikirja muutmine.

Koosseis aastateks 2023-2025:

Enn Metsar, ettevõtja
Joosep Tiks, ajakirjanik
Maarja Kärson (nõukogu esimees), Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik
Marit Tarkin, Kuressaare Nooruse Kooli juht
Martin Mets, LHV panga tootearenduse juht
Sigrid Solnik, antropoloog, SpeakSmarti koolitaja ja moderaator
Vladislav Lušin, Laulasmaa Kooli juht

Peakohtunike koda

Peakohtunike koda on Väitlusseltsi mõttekoda, mis tegeleb kesk- ja põhikooli väitluse arendamisega. Peakohtunike koja ülesanneteks:

 • otsustada on kesk- ja põhikooliväitluse korra üle;
 • planeerida väitlustreenerite ja -kohtunike koolitamist
 • valida juhendajad ja vajadusel osalejaid rahvusvahelistele põhi- ja keskkooli väitlusüritustele
 • valida Kesk- ja põhikoolide Eesti meistrivõistluste teemad ning peakohtunikudosaleda kesk- ja põhikooliväitluse arengusuundade väljatöötamises

Peakohtunike koda tegutseb Peakohtunike koja reglemendi alusel.

Peakohtunike koja juht on Eva Marta Sokk.

Peakohtunike koja liikmed 2024. aasta kevadel:

 1. Kristin Parts
 2. Markus Laanoja
 3. Martin Küüsmaa
 4. Triin Toimetaja
 5. Triinu Jõgi
 6. Vladislav Konstantinov
 7. Oskar Samuel Rebane
 8. Anette Andresoo
 9. Anastassia Serbina
 10. James Paul Arney
 11. Klim Klimenko
 12. Ilja Freiberg