Ühiskond

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Koostöö

Väitlusselts teeb koostööd mitmete partneritega meediapädevuse ja ühiskondliku arutelu teemalistes projektides. Siit leiad meie varasemad koostööprojektid.

Kodanikuhariduse kampaania Tark Valija

Tark Valija on Eesti Väitlusseltsi loodud algatus, mille eesmärgiks on anda valijatele oskused ja teadmised valimistel teadliku otsuse tegemiseks. Kampaania Tark Valija leiab aset nii kohalike omavalitsuste, riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimiste raames. Tark Valija tegevuste kohta leiad infot lehelt tarkvalija.eu, Facebookist ja Instagramist. Projekt on rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondi poolt.

Projekt "Meediapädevus Balti riikides"

Eesti Väitlusselts tegi 2022. aastal koostööd USA haridusorganisatsiooniga IREX projektis “Meediapädevus Balti riikides”. Projekti raames viisime läbi “Very Verified” meediapädevuse hübriidkoolitusi ning viisime läbi meediakampaaniad “Enne mõtle, siis jaga!” ja “Kuidas poliitikud faktivigu teevad.”

Arvamusfestival

Eesti Väitlusselts on aastaid teinud koostööd Arvamusfestivaliga, toetades fakti- ja argumendipõhiseid arutelusid. Muuhulgas korraldab Väitlusselts festivalil ka teemakohaseid väitluseid.

Märka argumenti

Märka argumenti on Eesti Väitlusseltsi ja koolitusettevõtte SpeakSmart loodud algatus, mis kutsub üles tähele panema selgitatud ja tõestatud väiteid ehk argumente. Kampaania raames pakume erinevaid võimalusi, kuidas enda argumenteerimisoskust arendada. Varasemalt oleme korraldanud erinevaid töötube, ideega lõunaid, videosarju ja digikampaaniaid. 

Koolitusprogramm "Meedia ja mõjutamine"

"Meedia ja mõjutamine" on Väitlusseltsi poolt 2023. aasta sügisel läbi viidud koolitusprogramm eesti keele kohustusliku kursuse "Meedia ja mõjutamine" õpetajatele. Koolitusprogramm koosnes nii füüsilistest kui ka veebikohtumistest, lisaks külastati erinevaid meediamaju ja vesteldi ajakirjanikega. Koolitusprogrammi läbiviimist toetas Deutsche Welle. 

"Argumenteerimise abil meediapädevaks!"

"Argumenteerimise abil meediapädevaks!" on Saksa saatkonna toel ellu viidud meediakampaania, mille raames valmisid meediapädevust ja kriitilist mõtlemist arendavad videod. Kampaania rõhutas valeinfo levimise kiirust sotsiaalmeedias, kajakambrite mõju ja kriitilise infotarbimise olulisust. Meediakampaania oli suunatud nii eesti- kui ka venekeelsetele noortele.