Haridus

Argument peaks olema iga koolinoore tööriistakastis. Eesti Väitlusselts on haridusvaldkonnas tegutsenud juba 30 aastat, et sellele eesmärgile lähemale jõuda. 

Eesti Väitlusseltsi juures tegutseb 2021. aastast alates koolitajate tiim, mille liikmed viivad läbi väitluslikke elemente kaasavaid koolitusi. Töötoad on hea viis, kuidas anda õpilastele lühikese aja jooksul edasi eluks vajalikke oskusi.

Väitluskoolitused arendavad noorte kriitilist mõtlemist, suulist ning kirjalikku eneseväljendust, enesekindlust, struktuurset kuulamist, meediakirjaoskust. 

Koolitused õpilastele

 • Argumenteerimise alused
 • Argumenteerimine ja väitlus
 • Kriitiline mõtlemine ja demagoogia
 • Argumenteerimise alused ja teadlik meediatarbimine
 • Avalik esinemine

Edasijõudnud väitlejale/ väitlusklubile

 • Kuidas teha head ümberlüket?
 • Kuidas teha kaasust?
 • Väitlemine edasijõudnutele

Koolituste kirjelduste lugemiseks keri alla! Lisainfo jaoks vajuta koolituse pealkirjale.

Koolitussoovist kirjuta palun aadressile aurelia@argument.ee. Huvi korral on võimalik viia läbi pikemaid koolitusi, mis käsitleb mitmeid allmainitud teemasid. Samuti võite pöörduda meie poole ka oma küsimusteega ning saame kujundada koolituse vastavalt teie vajadustele.

Argumenteerimise alused

 • 1.5h (2 akadeemilist tundi)
 • 6-15 osalejat
 • Alates 8. klassist

Kirjeldus

Oskus enda mõtteid konkreetselt ja veenvalt teistele edasi anda on abiks igas eluvaldkonnas ning ainetunnis. Parim vahend oma ideede väljendamiseks on argument, mis teeb sõnumi kuulaja jaoks selgeks ning aitab kõnelejal/kirjutajal oma mõtteid koondada. Selle koolituse jooksul saavad õpilased esmased teadmised sellest, mis on argument ning kuidas seda koostada ja kasutada. Koolituse esimene osa keskendub teooriale, mida toetavad praktilised ülesanded koolituse teises pooles.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, millised on argumendi osad ja iga osa funktsioon;
 • tunneb ära tervikliku argumendi;
 • oskab koostada terviklikku argumenti.

Argumenteerimine ja väitlus

 • 3h (4 akadeemilist tundi)
 • 6-15 osalejat
 • 10.-12. klass

Kirjeldus

Väitlus on vahend, mille kaudu õppida, kuidas eristada veenvat seisukohta kehvasti analüüsitud ning ebaausatele võtetele tuginevast mõttest. Tutvudes väitluse põhitõdedega saab igaüks arendada enda analüüsioskust, edendada eneseväljendust ning õppida nägema maailma erinevatest vaatepunktidest. Koolituse esimene osa keskendub väitluse peamise koostisosa ehk argumendi tutvustamisele, mille lõpus saavad osalejad õpitut ka ise proovida. Koolituse teine osa tutvustab väitlust ning viise, kuidas struktureeritult ja mõistlikult kellegi teise ideedele vastata ja enda seisukohti kaitsta. Koolitus sobib hästi koolidele, kus on äsja tekkinud väitlusklubi või kus on palju noori, kes sooviksid saada esmaseid oskusi, et alustada võistlusväitlusega tegelemist.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, mis on argument ja millised on selle osad;
 • oskab koostada terviklikku argumenti;
 • teab, kuidas vastata vastaspoole argumentidele;
 • on tuttav Eesti keskkoolide väitlusformaadiga.

Kriitiline mõtlemine ja demagoogia

 • 1.5h (2 akadeemilist tundi)
 • 5-20 osalejat
 • 8.-12. klass

Kirjeldus

Ilmselt on saanud juba klišeeks mõte, et tänapäeva ühiskonnas pommitatakse meid kõiki pidevalt väga suure hulga erineva infoga. Selle koolituse eesmärk on anda osalejatele kätte vahendid selles infotulvas orienteerumiseks ja saadava info hindamiseks. Juttu tuleb allikakriitikast, info sisu hindamisest, samuti levinumatest demagoogiavõtetest ning sellest, kuidas neid ära tunda ja vältida.

Koolituse läbinud õpilane

 • oskab hinnata sissetuleva info usaldusväärsust;
 • teab, mis on demagoogia;
 • on tuttav levinumate demagoogiavõtetega.

Argumenteerimise alused ja teadlik meediatarbimine

 • 3h (4 akadeemilist tundi)
 • 5-20 osalejat
 • 10.-12. klass

Kirjeldus

Tänapäevases küllastunud inforuumis orienteerumiseks on tarvilik mõista, mis teeb info usaldusväärseks ning arvamused põhjendatuks ja mis mitte. Selle koolituse eesmärk on anda osalejatele see mõistmine. Alguses tuleb juttu argumendist – kuidas seda ära tunda ja kasutada – siis infoanalüüsist ja demagoogiast ning lõpuks saavad kõik osalejad ka omandatud teadmisi kohe proovile panna erinevates praktilistes harjutustes. Tegemist on pikema ja rohkem süvitsi mineva versiooniga kriitilise mõtlemise ja demagoogia koolitusest.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, mis on argument ja millised on selle osad;
 • oskab hinnata sissetuleva info usaldusväärsust;
 • on tuttav levinumate demagoogiavõtetega ning suudab neile argumenteeritult vastata.

Avalik esinemine

 • 1.5h (2 akadeemilist tundi)
 • 5-20 osalejat
 • 10.-12. klass

Kirjeldus

Suur osa inimesi ütleb, et nende suurim hirm on avalik esinemine. Tegelikult on see oskus nagu iga teine, mida saab õppida ning mida harjutades saab meistriks. Selle koolituse eesmärk ongi anda näpunäiteid, kuidas avaliku esinemise hirmust üle saada ning kuidas inimeste ees kõneledes endast parim mulje jätta. Koolitusel osalejad saavad ennast proovile panna erinevate kõnelemise ning esinemise harjutustega.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, millised tegurid mõjutavad avalikku esinemist;
 • tunneb levinumaid vigu, mida inimesed esinedes teevad ja teab, kuidas neid vältida.

Edasijõudnud väitlejale/väitlusklubile​

Kuidas teha head ümberlüket?

 • 1.5h (2 akadeemilist tundi)
 • 6-12 osalejat
 • Algajad või edasijõudnud väitlejad eraldi gruppidena

Kirjeldus

Ümberlükked teevad väitlusest väitluse. Samas võib nende hästi tegemine kiires ja stressirohkes väitluse olukorras olla mõnikord keeruline. Selle töötoa eesmärk on anda teoreetilist ja praktilist nõu, kuidas selles vallas areneda ning vastaste argumendid lõplikult kukutada.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, mis ümberlüke väitluses on ja miks ta on oluline;
 • suudab eristada olulist ümberlüket väheolulisest;
 • oskab ümberlüket koostada ja esitada.

Kuidas teha kaasust? (Edasijõudnule)

 • 1.5h (2 akadeemilist tundi)
 • 6-12 osalejat
 • Edasijõudnud väitlejad, kes soovivad minna väitlusturniirile

Kirjeldus

Kui omavahel väitlevad kaks võrdsel tasemel väitlustiimi, siis võitjaks saab see, kellel on kõige tugevamad argumendid. Selle koolituse eesmärk on õpetada argumenteerimisõppe läbinud väitlejatele, kuidas valmistada ette kaasus väitlusturniiriks, kus väideldakse etteantud teemal.

Koolituse läbinud õpilane

 • teab, mis on väitluskaasuse elementide funktsioonid;
 • oskab väitlusteema enda jaoks lahti mõtestada;
 • teab, kuidas ehitada terviklik kaasus, kus iga osa toetab teisi.

Väitlemine edasijõudnutele

 • 3h (4 akadeemilist tundi)
 • 6-12 osalejat
 • Edasijõudnud väitlejaid

Kirjeldus

Argument ja ümberlüke on selged. Kuhu edasi? Väitlus koosneb paljust muust kui vaid neist kahest elemendist. Selle koolituse eesmärk on näidata, kuidas väitluses edasi areneda pärast seda kui alusteadmised on selged ning kuidas väitluseid võita ka kõrgemal tasemel.

Koolituse läbinud õpilane

 • tunneb levinumaid vigu, mida algajad väitlejad sageli teevad;
 • oskab väitluses võrrelda vastaste materjali enda omaga;
 • suudab kasutada väitlustehnilisi võtteid, mis toetavad enda poole argumente.