Ühiskond

Eesti Väitlusseltsi missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Ühiskond

Väitlusseltsi meedia ja ühiskonna suund hindab ühiskondliku diskussiooni kvaliteeti ja loob argumenteeritud sisu, et tõsta avaliku arutelu taset ning anda inimestele viisid, kuidas infot kriitiliselt tarbida. Teeme koostööd meediaväljaannete ja partneritega, sh avaldame koos Delfiga regulaarselt faktikontrolle, ning kahel viimasel valimiste perioodil oleme vedanud teadlikku valimisotsust toetavat kampaaniat Tark Valija.