Aeg: 30. oktoober - 1. november ja 14.-15. november
Koht: 12 kooli üle Eesti
Formaat: Noorte seminar
Osavõtumaks: -
Korraldaja: Elisabeth Niido elisabeth@argument.ee, Karoliine Pruul karoliine@argument.ee, Anastassia Umrihhina anastassia@argument.ee

Argument 2020 on põhi- ja keskkooli noortele suunatud koolitusprogramm, mis õpetab argumenteerimise-, kriitilise mõtlemise ning selge eneseväljenduse oskuseid ning annab neile ka praktilise väljundi pannes noori lahendama hariduselu probleeme ning nendest rääkima kohalike otsustajatega. 

Üritus "Argument" toimub juba neljandat korda ning varasemate aastatega oleme kaks nädalavahetust kestva (35 akadeemilise tunni pikkuse) programmi kaudu koolitanud pea 500 Eesti noort paremini argumenteerima ja enda seisukohti noortele olulistel teemadel kaitsma. 

Kui varasematel aastatel on Argumendi nädalavahetused toimunud Tallinnas, siis sel aastal läheme 12 kooli üle terve Eesti.

Kahe nädalavahetuse jooksul õpib noor: 

  • Argumenteerimise põhitõdesid - kuidas koostada argumente, kuidas kuulata vestluspartnerit, kuidas argumentidele vastata
  • Väitluse aluseid - milline on väitlusformaat, millised on peamised elemendid, kuidas neid praktikas rakendada?
  • Teema ettevalmistust - kuidas sõnastada ja selgitada probleemi, kuidas leida ja põhjendada lahendusi, kuidas otsida infot ja kuidas oma ettevalmistatud teemat otsustajatele kommunikeerida. 

 

Esimese nädalavahetuse fookus on erinevate praktiliste meetodite kaudu argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljenduse oskuste arendamine. Teisel nädalavahetusel pannakse esimese nädalavahetusel õpitu praktikasse kahel viisil:

  • Kohtumine otsustajatega. Toome noorte juurde kohaliku tasandi otsustajad, kellega noortel on võimalik enda valitud probleemküsimust arutada ja lahendusi leida. Varasematel üle-riigilistel üritustel oleme otsustajatena kaasanud näiteks Siim Kallast, Yana Toomi ja Eiki Nestorit.
  • Virtuaalne väitlusturniir START. Noored saavad oma kooli turvaliste seinte vahel esimese väitlusturniiri kogemuse väideldes nii teiste Argument 2020 osalejatega kaheksast erinevast linnast kui ka kõigi teiste algajate väitlejatega üle Eesti online-väitlusturniiril. 

Osalejad saavad ainekavaga tunnistuse, mis tõestab 35 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Argumenteerimine" sooritamist. Kool võib kasutada seda valikkursuse sooritamise arvestamiseks.

 Argument 2020 projektis osaleb 8 eesti kooli ning 4 vene kooli.

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.