Kohalike omavalitsuste valimiste ootuses


Alates augustist on Väitlusseltsi koolitajad käinud Väitlusseltsi, Mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu ühise projekti “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” raames erinevates Eesti nurkades noorte osaluskogudele argumenteerimis- ja modereerimiskoolitusi andmas.

 Koolituste eesmärk on suurendada noortes valimisteadlikkust ja aidata neil teha valimistel enda jaoks kõige parem valik. Sellest lähtuvalt on noortekogude koolitused jaotatud kolmeks osaks: argumenteerimine, KOV valimised 2021 ja argumenteeritud arutelu ehk debati modereerimine.

Argumenteerimisplokis antakse noortele algteadmised argumenteerimisest kui mõtteviisist ja argumendist kui tööriistast, mille abil argumenteeritumalt mõelda. Osalejad õpivad, millised tegurid mõjutavad nende poolt edasi antud sõnumi vastuvõttu, millistest osadest koosneb üks hea argument ja kuidas ning millistes olukordades seda rakendada saab. Seeläbi arenevad ka noorte kuulamis-, esinemis-, ja analüüsioskused.

Valimisteplokis tuletavad osalejad meelde, mida kohalikud omavalitsused üldse teevad ja millised on kohalike omavalitsuste valimiste reeglid. Samuti õpivad noored, kuidas ära tunda usaldusväärset ning ebausaldusväärset valimislubadust ja demagoogiat. Olles seda kõike teada saanud, oskavad nad teha tulevastel valimistel informeerituma ja enda jaoks kasulikuma valiku.

Koolituse kolmandas osas antakse noortekogude liikmetele edasi teadmised selle osas, kuidas läbi viia üht korralikku debatti, seda nii korraldusliku kui sisulise poole pealt. Omandatud teadmised võimaldavad noortel ise korraldada valimisdebatte, et suurendada üldist ühiskondlikku teadlikkust tulevaste valimiste kohta.

Osaluskogude koolitusteekond:

21. august Jõgeva valla noortevolikogu

22. august Lääneranna noortevolikogu
28. august Türi noortevolikogu
29. august Kuusalu noortevolikogu
4. september Pärnu linna noortekogu
11. september Mulgi valla noortevolikogu
12. september Saarde valla noortevolikogu
18. september Jõgeva valla noortevolikogu
25. september Aegee Tartu
26. september Lasnamäe noortenõukogu    
10. oktoober Harku valla noortevolikogu


Projekti  “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” raames on tulemas veel umbkaudu 70 koolitust erinevates Eesti nurkades.