2022. aasta keskkoolide maailmameistrivõistlused väitluses (World Schools Debating Championships) toimuvad hetkeseisuga 7.-18. augustil 2022 veebiturniirina.

Kuulutame välja konkursi Eesti MM-võistkonna treeneri leidmiseks!

Sel aastal oleme otsustanud treeneri ülesandeid lihtsustada. Treeneri ülesandeks on koordineerida ettevalmistusprotsessi ja turniiril osalemist, sh võistkonna koosseisu. EVS otsib kooskõlastatult valitud treeneriga soovi korral 4 ettevalmistatud teema jaoks eraldi juhendajad, et töömaht jaguneks mõistlikumalt. Treener võib valida, mil määral (ja kas üldse) ta ise võistluseni jäänud poolaasta jooksul treeninguid või valikuvoore võistkonnaliikmete leidmiseks läbi viib ja mil määral delegeerib teemade ettevalmistamist teistele juhendajatele. Delegeerimisotsused tuleb kooskõlastada Peakohtunike kojaga.

Kui Sa ei soovi endale võtta koordineeriva treeneri rolli, siis anna märku ka väiksemast huvist näiteks valmistada tiimiga ette ühte kaasust (eeldatav töömaht on sama nagu etapi jaoks ühte tiimi treenida).

Sobivalt treenerikandidaadilt ootame:

 • soovi haarata ettevalmistusprotsessi teisi kogenud väitlejaid ja treenereid, valmisolekut anda ülevaadet oma tegevusest Peakohtunike kojale;
 • visiooni oma rollist koordineeriva treenerina;
 • MM-formaadi tundmist;
 • võistkondade ehitamise, treenimise ja juhtimise kogemust, ideaalis rahvusvahelistel turniiridel;
 • väga head inglise keele oskust;
 • laia silmaringi ja ülevaadet maailmas toimuvast ning oskust seda väitlusega siduda;
 • võimekust kanda ka võistkonnajuhi rolli (registreerimine turniirile, Eesti-sisene logistika)
 • vastutustundlikku käitumist.

Omalt poolt pakume:

 • rahvusvahelisel võistlusel osalemise kogemust;
 • vabadust ja vastutust Peakohtunike koja järelvalve all kokku panna MMile saadetav Eesti võistkond.

Ühes sooviavaldusega palume edastada väitlus-CV, motivatsioonikiri (põhjendus, miks sobid MM-treeneriks) ning minimaalne tegevuskava, kuidas toimub võistkonna kokkupanek ning ettevalmistusprotsess.

Treeneri valimisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

 • kandidaadi treeningplaani läbimõeldus ja kooskõla MM-koondise ettevalmistustsükli hea tavaga;
 • kandidaadi poolt oodatav saavutatav tulemus;
 • kandidaadi senine treenerikogemus;
 • inglise keele oskus;
 • väitlusformaadi tundmine;
 • kandidaadi senine ja tulevane panus väitlusseltsi tegevusse ja arengusse;
 • kandidaadi kohusetundlikkus noorte juhendajana;
 • kandidaadi varasem välisüritustel osalemise kogemus
 • kandidaadi regionaalset, soolist jms esindatus;
 • kandidaadi valmidus leida üritusel osalemiseks täiendavat rahastust.

Vajalikud dokumendid saata aadressile karoliine@argument.ee hiljemalt 1. veebruaril. Kõigi küsimuste korral pöörduda Peakohtunike koja juhi Karoliine Pruuli poole.

MM koondise ettevalmistuse tsüklit saad vaadata siit.

Edukat kandideerimist!