Aeg: 12.-14. oktoober & 2.-4. november
Koht: Kadrioru Saksa Gümnaasium (Gonsiori 38, Tallinn)
Formaat: noorteseminar & õpetajakoolitus / молодежный семинар & курсы для учителей
Osavõtumaks: 10 eurot inimese kohta / 10 евро с человека; Eesti Väitlusselts, EE782200221010707156, selgitus: Argument + (nimi või nimed)
Korraldaja: Eesti Väitlusselts, argument@argument.ee, 56 900 516

Kas tahaksid...

...koolitöödes paremini hakkama saada?
...olla võimekam ülikooli sisseastumiskatsetel?
...jätta endast tööintervjuul parema mulje?
...olla arutelus see, kelle arvamust kuulda võetakse?

Argumenteerimisoskus aitab väga palju kaasa noore inimese võimele areneda ning kooli-, töö- ja ühiskonnaelus edasi liikuda. Paljud jõuavad selle tõdemuseni hilisemas eas, kui selle oskuse omandamine on kulukas ning kui selleks enam vaba
aega pole.

Argument 2018  on suurepärane võimalus omandada argumenteerimisoskus juba nüüd! Programm toimub paralleelselt nii eesti kui ka vene keeles.

Kellele?
9.-12. klassis käivatele eesti või vene keele oskusega õpilastele, ent nooremad võivad samuti registreerida ning vabade kohtade olemasolul saavad ka nemad osa võtta. Kutsume osalema koole, igaüht kuue õpilase ja ühe õpetajaga, ent soovi korral võivad registreerida ka üksikud õpilased. Viimasel juhul saab osaleda siis, kui koolide poolt saadetavate rühmade põhjal osalejate arv täis ei tule.

Kuueliikmelise rühmaga osalemise soovi saab avaldada ka väljastpoolt kooli, näiteks noorteühendusega. Kool või ühendus võib avaldada soovi ka rohkem kui kuue õpilasega osalemiseks.

Eesti Väitlusselts väljastab osalejatele koos ainekavaga tunnistuse, mis tõestab 35 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Argumenteerimine" sooritamist. Soovi korral võib kasutada tunnistust valikkursuse sooritamise arvestamiseks.

Õpetajate/juhendajate koolituse maht on 12 akadeemilist tundi. Igast koolist saab osaleda üks (1) õpetaja, kui koolil ei ole erikokkulepet.

Kes läbi viivad?
Õpilasi koolitavad tipptasemel Eesti võistlusväitlejad, õpetajaid koolitavad Siim Ruul ja Kristin Parts. Venekeelset õpetajate gruppi koolitab Vladislav Lušin. Sündmuse peakorraldajad on Joosep Tiks ja James Paul Arney.

Millal?

12.-14. oktoobril ja 2.-4. novembril. Teine nädalavahetus on esimese jätk, õpilane peaks osalema mõlemal. Õpetajate programm toimub 2. ja 3. novembril, muul ajal õpetajad kohal viibima ei pea.

Kus?
Kõik tegevused toimuvad Tallinna kesklinnas erinevates kohtades. Osalejad majutatakse hostelis Fat Margaret's (Põhja pst 27), Paksu Margareeta vastas. Õpetajad (või juhendajad) majutatakse 2. novembri ööks hotelli.

Palju maksab?
Osavõtutasu inimese kohta on 10 eurot, mis sisaldab toitustust ning soovijatele majutust hostelis. Iga inimese kohta on ette nähtud kuni 20 eurot transpordikompensatsiooni kummagi nädalavahetuse kohta. Transpordikulu hüvitatakse kuluaruande alusel.

Registreerimise tähtaeg on 5. oktoobril kell 16.00.

Registreerimisvormi leiab lehe allosast.

Хочешь...

...лучше справляться со школьными заданиями?
...быть способнее при поступлении в университет?
...оставить о себе яркое впечатление после интервью с потенциальном работодателем?
...быть тем человеком, с мнением которого всегда считаются?  

Умение аргументировать помогает многим молодым людям развиваться и дает им преимущества в школьной, рабочей и общественной средах. Многие же слишком поздно приходят к осознанию того, насколько может быть полезен навык строить качественные аргументы.

Аргумент 2018 – замечательная возможность овладеть этим самым навыком прямо сейчас!

Программа будет проходить параллельно на эстонском и русском языках. Мероприятие рассчитано на учеников 9-12 классов. Более молодые желающие также имеют возможность зарегистрироваться и участвовать при наличии свободных мест. Приглашаем участвовать по шесть учеников и одному преподавателю от одной школы, однако при большом желании могут участвовать и отдельные ученики. В таком случае можно участвовать, если от школы будет отправлена неполная группа. Группа может состоять из учеников разных школ, например, членов молодежного объединения. Школа или объединение имеют возможность попросить об участии более 6-ти человек в одной группе.

По завершению мероприятий вместе с пройденной программой участники также получат свидетельство о прохождении 35-ти академических часов курса «Argumenteerimine». При желании данное свидетельство можно использовать для зачета предмета по выбору в школе.

Для учителей и работников школ объем курса 12 академических часов. От каждой школы может участвовать один (1) учитель, если со школой нет иных предварительных договорённостей.

Кто проводит мероприятие?

Учеников обучают лучшие русскоязычные дебатеры Эстонии, курс для преподавателей проведет опытный тренер Владислав Лушин

Организаторы мероприятия Йоозеп Тикс и Джеймс Пол Арни.

Когда?

Мероприятие пройдет в двух этапах. Первый этап состоится с 12-ого по 14-ое октября, второй со 2-ого по 4-ое ноября. Ученики должны участвовать в обоих этапах. Программа по обучению учителей будет проведена 2-ого и 3-ого ноября.

Где?

Все мастер-классы пройдут в разных местах в центре Таллинна. Участников расселят в хостеле Fat Margaret’s (Põhja pst 27). Для учителей (руководителей) ночлег со 2-ого на 3-ье ноября будет организован в отеле. 

Сколько стоит?

Мероприятие платное – 10 евро с каждого из членов группы. В эту стоимость входят питание и проживание (по желанию). На каждого участника предусмотрены транспортные затраты размером до 20-ти евро на оба этапа. Возврат средств производиться на основе сохраненных чеков.

Osavõtutasu maksmine:
Eesti Väitlusselts
EE782200221010707156
Selgitus: Argument 2018 + osalejate nimed
Vajadusel palume küsida EVSilt arvet.

Текст на русском языке смотри ниже / Venekeelne ajakava on nähtav allpool

NB! Õpetajate/juhendajate programm toimub vaid 2. ja 3. novembril kell 09:45-16:00, soovi korral võib vaatlejana ka muust programmist osa võtta.

Reede, 12. oktoober

15:00 – 16:00 Kogunemine ja registreerimine, avamine

16:00 – 16:30 Avamine

16:30 - 17:30 Tutvumismängud 

17:30 – 17:45 Paus

17:45 – 19:15 Argumenteerimine faktijärgsel ajastul 

19:15 – 19:45 ÕhtusöökLaupäev, 13. oktoober

10:00 - 10:30 II päeva avamine

10:30 – 12:00 Mis on argument? I

12:00 – 12:15 Paus

12:15 – 13:30 Mis on argument? II

13:30 – 14:30 Lõunasöök

14:30 – 15:45 Mis on argument? III

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 17:30 Mis on ümberlüke?

17:30 – 17:45 Paus 

17:45 – 18:45 Mis on argumenteerimine?

18:45 – 19:30 Õhtusöök 

19:30 Reflektsioon ja õhtune programm


Pühapäev, 14. oktoober

10:00 - 11:30 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega I

11:30 - 11:45 Paus

11:45 - 13:15 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega II

13:15 - 14:15 Lõunasöök

14:15 - 15:30 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega III

15:30 - 16.00 I nädalavahetuse lõpetamine

---

Reede, 2. november

ÕPETAJAD/JUHENDAJAD (koolitajad Siim Ruul ja Kristin Parts)

9:45 - 10:00 Hommikukohv ja tutvumine

10:00 - 11:30 I teemaplokk

  • Miks argumenteerida?
  • Mis on argument?

11:30 - 11:45 Kohvipaus

11:45 - 13:15 II teemaplokk

  • Mis on argument?
  • Mis on ümberlüke?

13:15 - 14:15 Lõuna

14:15 - 15:45 III teemaplokk

  • Mis on väitlus?
  • Kuidas väidelda?

15:45 - 16:00 I päeva kokkuvõte

ÕPILASED

15:00 – 15:45 Õpilaste kogunemine ja registreerimine

15:45 - 16:00 II nädalavahetuse avamine

Kohtumised otsustajatega: nimed selguvad oktoobris, näidet eelmise aasta külalistest näeb siin

16:00 – 17:30 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega IV

17:30 – 17:45 Paus

17:45 – 19:15 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega V

19:15 – 19:45 Õhtusöök 

19:45 Reflektsioon ja õhtune programm


Laupäev, 3. november

ÕPETAJAD/JUHENDAJAD

9.45 - 10.00 Hommikukohv

10.00 - 11.30 IV teemaplokk

  • Kuidas õpetada väitlema?
  • Kuidas juhendada väitlusklubi?

11.30 - 11.45 Kohvipaus

11.45 - 13.15 V teemaplokk

  • Kuidas kasutada argumenti ainetunnis?

13.15 - 14.15 Lõuna

14.15 - 15.45 VI teemaplokk

  • Kuidas saab Väitlusselts toetada väitlustegevust sinu koolis?

15.45 - 16.00  Lõpetamine

ÕPILASED

10:00 - 10:30 II päeva avamine

10:30 – 12:00 Ettevalmistused kohtumisteks otsustajatega VI

12:00 – 12:15 Paus

12:15 – 13:30 Kohtumised otsustajatega I

13:30 – 14:30 Lõunasöök

14:30 – 15:45 Kohtumised otsustajatega II

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 17:30 Kaasuste läbiharjutamine I  

17:30 – 17:45 Paus 

17:45 – 19.15 Kaasuste läbiharjutamine II 

19:15 – 19:45 Õhtusöök 

19:45 Reflektsioon, programmi Erasmus+ tutvustus ja õhtune programm

    

Pühapäev, 4. november: START 2018 (Suur Turniir Algajatele Retoorikaga Tegelejatele)

10.30 - 11.00 START avamine

11.00 - 12.30 I voor

12.30 - 13.15 Lõuna

13.15 - 15.00 II voor

15.00 - 16.45 III voor

16.45 - 18.30 Finaal ja autasustamine

---

Внимание! Программа для преподавателей пройдет только 2 и 3 ноября, с 9:45 до 16:00, но при желании учитель может быть наблюдателем первой части программы. 

Пятница, 12 октября

15:00 – 16:00 Общий сбор и регистрация

16:00 – 16:30 Открытие

16:30 - 17:30 Игры и знакомство участников

17:30 – 17:45 Пауза

17:45 – 19:15 Лекция «Аргументация в эпоху фактов»

19:15 – 19:45 Ужин

19:45 Вечерняя программа

 

Суббота, 13 октября

10:00 - 10:30 Открытие второго дня

10:30 – 12:00 Что есть аргумент: «ДА/НЕТ» - игра с обсуждением

12:00 – 12:15 Пауза

12:15 – 13:30 «Президентский прием»: игра с обсуждением

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 15:45 Что такое аргумент?

15:45 – 16:00 Пауза

16:00 – 17:30 Что такое контраргумент?

17:30 – 17:45 Пауза

17:45 – 18:45 Что такое аргументация?

18:45 – 19:30 Ужин

19:30 Вечерняя программа

 

Воскресенье, 14 октября

10:00 - 11:30 Подготовка к встрече с влиятельными людьми I

11:30 - 11:45 Пауза

11:45 - 13:15 Подготовка к встрече с влиятельными людьми II

13:15 - 14:15 Обед

14:15 - 15:30 Подготовка к встрече с влиятельными людьми  III

15:30 - 16.00 Окончание первых учебных выходных

 

Пятница, 2 ноября

УЧИТЕЛЯ/РУКОВОДИТЕЛИ (тренер Владислав Лушин)

9:45 - 10:00 Утренний кофе и знакомство

10:00 - 11:30 I тематический блок

•         Почему важно уметь аргументировать?

•         Что такое аргумент?

11:30 - 11:45 Кофе-пауза

11:45 - 13:15 II тематический блок

•         Что такое аргумент?

•         Что такое контраргумент?

13:15 - 14:15 Обед

14:15 - 15:45 III тематический блок

•         Что такое дебаты?

•         Как дебатировать?

15:45 - 16:00 Окончание первого учебного дня

 

УЧЕНИКИ

15:00 – 15:45 Общий сбор и регистрация

15:45 - 16:00 Открытие второй части программы

Встреча с влиятельными людьми: имена будут опубликованы в октябре, гостей прошлого года можно увидеть здесь (http://www.debate.ee/argument).

16:00 – 17:30 Встреча с влиятельными людьми I и II

17:30 – 17:45 Пауза

17:45 – 19:15 Встреча с влиятельными людьми III и IV

19:15 – 19:45 Ужин

19:45 Вечерняя программа

 

Суббота, 3 ноября

УЧИТЕЛЯ/РУКОВОДИТЕЛИ

9.45 - 10.00 Утренний кофе

10.00 - 11.30 IV тематический блок

•         Как научить дебатировать?

•         Как руководить клубом дебатов?

11.30 - 11.45 Кофе-пауза

11.45 - 13.15 V тематический блок

•         Как использовать аргументы на уроках?

13.15 - 14.15 Обед

14.15 - 15.45 VI тематический блок

•         Как Эстонское общество дебатов может поддерживать дебатное движение в вашей школе?

15.45 - 16.00 Кофе-пауза

УЧЕНИКИ

10:00 - 10:30 Открытие второго учебного дня

10:30 – 12:00 Что такое точка столкновения и как это помогает в аргументации?

12:00 – 12:15 Пауза

12:15 – 13:30 Подготовка кейсов I

13:30 – 14:30 Обед

14:30 – 15:45 Подготовка кейсов II

15:45 – 16:00 Пауза

16:00 – 17:30 Разбор и решение кейсов  I

17:30 – 17:45 Пауза

17:45 – 19.15 Разбор и решение кейсов II

19:15 – 19:45 Ужин

19:45 Вечерняя программа и знакомство с программой Erasmus+ 

 

Воскресенье, 4 ноября: START 2018 (Большой турнир для начинающих заниматься риторикой)

10.30 - 11.00 Открытие турнира START

11.00 - 12.30 I раунд

12.30 - 13.15 Обед

13.15 - 15.00 II раунд

15.00 - 16.45 III раунд

16.45 - 18.30 Финал и награждение