Aeg: oktoober 2023 – veebruar 2024
Koht: Erinevad toimumiskohad üle Eesti ning e-kanal Zoom 
Registreerumise lõpp: 15.09.2023
Maksimaalne osalejate arv: 15
Osavõtumaks: 375€
Korraldaja: Markus Laanoja, markus@argument.ee

Alustava väitlusõpetaja programm toimub taas!

Programmi eesmärk on toetada alustavat väitlusõpetajat ühe õppeaasta jooksul või valmistada ette õpetaja, kes plaanib tulevikus väitlusõpet läbi viima hakata. Väitlusõpetaja on keegi, kes oma koolis, huvikoolis või näiteks noortekeskuses juhendab (või soovib hakata juhendama) väitluse valikainet või huviringi.

Programmil on neli sisulist suunda:
  • VÄITLUSE ELEMENDID - Kuidas tutvustada õpilastele väitlusformaati ning väitluse erinevaid elemente?
  • ETTEVALMISTUS - Kuidas valmistada ette kaasust - kuidas lahti mõtestada teemat, leida argumente, otsida infot?
  • TAGASISIDE - Kuidas viia läbi väitluseid ja anda väitlejatele tagasisidet?
  • MOTIVATSIOON - Kuidas hoida noorte motivatsiooni väitlusega tegelemisel?
Õpetajad, kes programmi jooksul õpilasi juhendavad, saavad programmi kaudu endale mentori, kes on abiks väitlusõppe sisu planeerimisel, harjutuste leidmisel ja materjalide otsimisel vastavalt õpetaja vajadustele. Mentoriteks on kogemustega väitlusõpetajad ja -treenerid.
Programmi raames toimub neli ühepäevast näost näkku kohtumist ning kolm kokkusaamist (2 akadeemilist tundi) veebikeskkonnas Zoom.

Ühepäevaste kohtumiste ajad:
  • 7. oktoober (Tallinn)
11.00–11.15 – Kogunemine ja hommikukohv
11.15–11.30 – Sissejuhatus koolitusprogrammi
11.30–12.45 – Mis on argument?
12.45–13.45 – Lõuna
13.45–15.15 – Kuidas argumenti luua?
15.30–16.15 – Väitlustegevus koolis
16.15–16.30 – Päeva lõpetamine
  • 12. november
  • 2. detsember
  • 17. veebruar