2021. aasta keskkoolide maailmameistrivõistlused väitluses (World Schools Debating Championships) toimuvad hetkeseisuga 21.-29. juuli 2021 Macaus, kui see pole võimalik, siis toimub üritus veebivahendusel. Kuulutame välja konkursi Eesti MM-võistkonna treeneri leidmiseks!

Sobivalt kandidaadilt ootame:

 • selget visiooni võistkonna moodustamise alustest, eesootavast ettevalmistusprotsessist, eesmärgipüstitust ja nägemust vajalikest tegevustest parima tulemuse saavutamiseks;
 • MM-formaadi tundmist;
 • võistkondade ehitamise, treenimise ja juhtimise kogemust, ideaalis rahvusvahelistel turniiridel;
 • väga head inglise keele oskust;
 • laia silmaringi ja ülevaadet maailmas toimuvast ning oskust seda väitlusega siduda;
 • soovi haarata ettevalmistusprotsessi teisi kogenud väitlejaid ja treenereid, valmisolekut anda ülevaadet oma tegevusest Peakohtunike kojale
 • võimekust kanda ka võistkonnajuhi rolli (registreerimine, transport, vajalikud dokumendid, kohapealne logistika)
 • vastutustundlikku käitumist.

Omalt poolt pakume:

 • rahvusvahelisel võistlusel osalemise kogemust;
 • vabadust ja vastutust Peakohtunike koja järelvalve all kokku panna MMile saadetav Eesti võistkond ja kujundada välja sisukas ettevalmistusprotsess.

Ühes sooviavaldusega palume edastada väitlus-CV, motivatsioonikiri (põhjendus, miks sobite MM-treeneriks) ning treeningkava, mis on kooskõlas MM-koondise ettevalmistustsükli hea tavaga (vt alla).

Treeneri valimisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

 • kandidaadi treeningplaani läbimõeldus ja kooskõla MM-koondise ettevalmistustsükli hea tavaga;
 • kandidaadi poolt oodatav saavutatav tulemus;
 • kandidaadi senine treenerikogemus;
 • inglise keele oskus;
 • väitlusformaadi tundmine;
 • kandidaadi senine ja tulevane panus väitlusseltsi tegevusse ja arengusse;
 • kandidaadi kohusetundlikkus noorte juhendajana;
 • kandidaadi varasem välisüritustel osalemise kogemus
 • kandidaadi regionaalset, soolist jms esindatus;
 • kandidaadi valmidus leida üritusel osalemiseks täiendavat rahastust.

Vajalikud dokumendid saata aadressile karoliine@argument.ee hiljemalt 13. oktoobril. Kõigi küsimuste korral pöörduda Peakohtunike koja juhi Karoliine Pruuli poole.

 MM koondise ettevalmistuse tsüklit saad vaadata siit.

Edukat kandideerimist!