Õpiku "Arutlev haridus" PDF-versioon

2008. aastal valminud õpikust on ammutanud teadmisi suur osa Eesti väitlusega tegelejatest.

Keskkooliväitluse puhul tasub silmas pidada, et 2014. aastal muutis Eesti Väitlusselts selleks ettenähtud formaati. Õpikus kirjeldatud Karl Popperi väitlusformaadi asemel kasutatakse nüüd keskkoolide väitlusformaati. Kõik muu õpikus kirjeldatu on endiselt asjakohane.