Argument on põhi- ja keskkooli noortele suunatud koolitusprogramm, mis õpetab argumenteerimise-, kriitilise mõtlemise ning selge eneseväljenduse oskuseid.  

Kui usud, et rohkem noori võiks teada, mis on argument ja osata seda praktiliselt oma elus kasutada, siis 
liitu Argument 2021 tiimiga!

Argument 2021 programm koosneb argumenteerimis- ja väitlusoskuste arendamisest, väitlusturniirist ja arutelust kohaliku kogukonna otsustajatega ning toimub kahes osas*:

  • I nädalavahetusel (23.-24.10) õpivad noored oma kooliruumides, kuidas argumenteerida ning väidelda
  • II nädalavahetusel (05.-07.11) viivad noored läbi kohtumist oma kogukonna otsustajatega ning liituvad väitlusturniiriga START Tallinnas.
Rühmajuhtide ja kaasrühmajuhtide ülesandeks on õpetada kahe nädalavahetuse jooksul 12-liikmelistele koolinoorte gruppidele argumenteerimist. See tähendab erinevate väitlusmängude läbiviimist, arutelu juhtimist ja enda grupi liikmete toetamist. Programmis osalevate noorte väitlus teekonna toetamiseks on koolitajad ka oma grupi õpilastele mentoriks KKEM 21/22 I etapil, aidates neil kaasust teha ning olles neile etapi jooksul toeks. Lisaks vastutavad koolitajad ka I nädalavahetuse korralduslike tegevuste eest (lõunad, ruumid jm) vastavalt korraldustiimi juhistele ning toele.

Rühmajuht on täisealine, mitmeaastase väitluskogemusega ning vähemalt aastase väitlustreenimise või -koolitamise kogemusega väitleja.

Kaasrühmajuht on vähemalt aastase väitluskogemusega koolinoor või tudeng, kes tahaks arendada enda koolitamis- ja juhtimisoskusi. Rühmajuht ja kaasrühmajuht toetavad üksteist Argument 2021 korraldamisel, leppides omavahel kokku, kuidas programmi tehakse ning kes mille eest vastutab. Rühmajuhtide ja kaasrühmajuhtide töö on tasustatud.

Kõikidele rühmajuhtidele ja kaasrühmajuhtidele korraldatab Väitlusselts 31.07-01.08* õppepäevad koolitus- ja modereerimisoskuste arendamiseks - ikka selleks, et saaksid sügisel laste ees veelgi säravam olla!

Haara võimalusel sabast ja kandideeri hiljemalt 7. juuliks.

Kandideerimiseks täida VORM


* Kuupäevad ja toimumisviis võib muutuda vastavalt covid-19 piirangutele.

--------------------------------------------------------------

Общество дебатов ищет руководителей групп и ассистентов руководителей для молодежной обучающей программы «Аргумент».


«Аргумент» - программа для учеников основной школы и гимназии, в которой обучают навыкам аргументации, критического мышления и самовыражения.  

Если считаешь, что больше молодых людей могли бы знать, что такое аргумент, и уметь применять его на практике, то присоединяйся к команде «Аргумент 2021»!


Программа «Аргумент 2021» состоит из нескольких тренингов по развитию навыков аргументации и умению дебатировать, турнира по дебатам и обсуждения с гостями из местного сообщества. Программа поделена на две части:

  • В первые выходные (30–31 октября) участники занимаются в своих школах, учатся аргументировать и дебатировать
  • На вторых выходных (12–14 ноября) учеников ждет тематическая встреча с гостями и турнир «СТАРТ» в Таллинне

Задача руководителей и ассистентов в течение двух выходных научить аргументации группы из 12 человек. Это включает в себя проведение различных упражнений по дебатам, модерирование беседы и постоянная поддержка участников группы. Руководители и ассистенты также выступают в качестве менторов для ребят из своих групп на первом этапе Школьного Чемпионата Эстонии 2021/2022, помогают им во время этапа и с составлением кейсов. На первых выходных проекта руководители и ассистенты отвечают за организацию на месте (обеды, помещения) согласно с инструкциями команды организации.

Руководитель группы – совершеннолетний дебатер с многолетним опытом в дебатах и как минимум годом опыта проведения тренингов или в качестве тренера по дебатам.

Ассистент руководителя – гимназист или студент с опытом в дебатах не менее одного года, который хотел бы развить навыки обучения и управления. Руководитель группы и ассистент поддерживают друг друга в организации «Аргумент 2021» и договариваются между собой, как они проводят тренинги и кто за что отвечает. Работа руководителя группы и ассистента оплачивается.

Для всех руководителей групп и ассистентов 7–8 августа* Общество дебатов организовывает тренинг для развития навыков обучения и модерирования.
* Даты и метод проведения тренинга могут меняться в зависимости от ограничений COVID-19.