2021. aasta sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised (KOV). Tõstmaks arutelu kvaliteeti ning arendamaks kriitilist mõtlemist ja argumenteerimist viib Väitlusselts koostöös Poliitikauuringute keskuse Praxisega ning Eesti Noorteühenduste Liiduga läbi kodanikuhariduse projekti “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse”.

Eesmärk on aidata kaasa hea valimistava järgimisele ning toetada valijate informeeritud valikute langetamist. Projektiga soovime võimestada valijat kriitiliselt hindama valimisdebatti poliitikute lubadusi ning suunata valijat tegema teadlikke, analüütilisi ja tugevatele argumentidele baseeruvaid valimisotsuseid.

 

Mis me selleks teeme?

  • Koostöös Praxisega loome ajakirjanikele ja avalikkusele kommunikatiivsed juhendmaterjalid kohaliku omavalitsuse ülesannetest;
  • Koostöös Eesti Päevalehega avaldame valimiseelse ühiskondliku debati kohta faktikontrolle;
  • Töötame välja KOV omandis olevale meediale juhendmaterjali valimiste hea tava lihtsamaks järgimiseks;
  • Viime läbi noortele suunatud koolitusi;
  • Töötame välja õppematerjale, mida õpetajad saavad kasutada ka pärast projekti lõppemist.


“Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest”

Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga