Aeg: 6. mai
Koht: Tallinna Reaalkool
Registreerumise lõpp: 30.04.2023
Osavõtumaks: Tasuta!
Korraldaja: Markus Laanoja, markus@argument.ee

Hea väitlusõpetaja!

Eesti Väitlusselts on enam kui 25 aasta jooksul koolitanud ja toetanud õpetajaid, et levitada argumenteerimisoskuse tähtsust ning luua rohkematele kooliõpilastele võimalused enda kriitilise mõtlemise ja eneseväljendusoskuseid arendada. Samuti on mitmed meie vilistlased tegutsenud edasi huviringide ja valikainete juhendajatena. Meil on väga hea meel, et olete meiega koostööd teinud!

Tänavu paneb Eesti Väitlusselts alguse väitlusõpetajate võrgustikule. Õpetajatelt kogutud tagasiside näitab, et keeruline on luua tihedamaid kontakte teiste õpetajatega, kes samuti oma koolides väitluse õpetamisega tegelevad. Seega puudub väitlusõpetajatel kogukond, mis liikmeid toetaks ja motiveeriks. Võrgustiku eesmärk on seda probleemi lahendada, luues väitlusõpetajatele rohkem võimalusi üksteisega tutvuda ja suhtlussidemeid edendada.

Avaürituse peamine eesmärk on jagada kogemusi, millest õpetajad oma igapäevatöös juhinduda saavad. Tutvustame ühe kooli näitel, kuidas väitlusõppe osatähtsust koolielus suurendada, ning kirjeldame, millistel viisidel Eesti Väitlusselts väitlusõpetajaid nende tegevustes toetada saab. Samuti saavad esimesel kohtumisel osalejad anda ise sisendit selle kohta, milliseid tegevusi võrgustiku raames tulevikus korraldama peaks. Meie eesmärk on mõista, kuidas väitlusõpetajaid nende tegevustes võrgustiku abil paremini toetada saame.

Üritus on väitlusõpetajatele tasuta. Tule 6. mail Tallinnasse ja saa osa uue kogukonna algusest!

10.00–10.30 – Kogunemine ja kohv
10.30–10.40 – Sissejuhatus
10.40–11.00 – Kuidas panna terve kool väitlema? – Saaremaa Gümnaasiumi näide
11.00–12.00 – Väitlusõpetajate võrgustik – mis, kellele ja miks?
12.00–12.30 – Paus 
12.30–13.00 – Kuidas EVS õpetajat toetada saab?
13.00–13.30 – Väitlusoskused igapäevaelus – EVSi vilistlaste kogemuslood
13.30–15.00 – Ühine lõuna
15.30–17.00 – Väitlusvooru vaatamine (huvilistele)