Aeg: 12. juuni
Koht: Tartu, Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruum Kodavere
Formaat: Infopäev
Registreerumise lõpp: 05.06.2023
Osavõtumaks: Tasuta!
Korraldaja: Markus Laanoja, markus@argument.ee

Eesti Väitlusselts kutsub õpetajaid osalema tasuta koolitus-infopäeval!

Kevade jooksul korraldab Eesti Väitlusselts õpetajatele tasuta infopäevi, kus tutvustatakse argumenteerimismeetodit, uusi meediapädevuse õppematerjale ning viise, kuidas neid ainetundides efektiivselt kasutada. Teine koolitus toimub 12. juunil Tartus. Palume kõigil osalejatel üritusele eelnevalt registreerida!

Infopäeva keskmes on Erasmus+ projekti MeLitA (Media Literacy Analytics) raames valminud materjalid. Projekti käigus valmisid meediapädevusega seonduvad õpitegevused ning tunnikavad, mis sobivad kasutamiseks eri õppeainetes eesti keelest geograafiani. Projektis loodud materjalid sobivad kasutamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis. Oskus meedias esitatud infot hinnata on tänapäeval kriitilise tähtsusega ja omab üha tähtsamat rolli ka riiklikes õppekavades. Lisaks uutele materjalidele tutvustatakse üritusel argumendi mudelit ning võimalusi, kuidas väitlusmeetodit tavalistes ainetundides rakendada. Meediapädevuse lahutamatu osa on sisu analüüsimine, mida saab õpilastes väga hästi arendada just argumenteerimise ja teiste väitluslike elementide kaudu.  

Eesti Väitlusselts on üle 25 aasta õpetanud argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljendusoskuseid. Õpetajate tagasiside kohaselt aitab argumenteerimismeetod arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja targa meediatarbimise oskuseid, mis toetavad noort tänases infokeskses ühiskonnas.


Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjonilt.


11.00–11.15 - Kogunemine ja hommikukohv
11.15–12.30 - Uute materjalide tutvustus
12.30–13.00 - Kohvipaus
13.00–14.00 - Mis on argument?
14.00–15.00 - Väitlusmeetod ainetunnis