Aeg: September-oktoober 2023
Koht: Füüsilised- ja veebikohtumised 
Registreerumise lõpp: 15.06.2023
Osavõtumaks: Tasuta!
Korraldaja: Triinu Jõgi, triinu@argument.ee 

Kutsume õpetajaid osalema “Meedia ja mõjutamine” kursuse koolitusel!

Eesti Väitlusselts viib 2023. aasta oktoobris läbi koolitusprogrammi gümnaasiumi eesti keele kohustusliku kursuse "Meedia ja mõjutamine" õpetajatele. Koolitus põhineb 2022. aasta ajakohastatud õppekaval ja selles sätestatud õpiväljunditel. Kursuse kesksed teemad on meediapädevus ja kriitiline infotarbimine. 

Koolituse läbinud õpetaja:

  • saab kaasaegseid teadmisi meediapädevuse valdkonnast (meediamaastik, infoühiskond, faktikontrollimine, allikakriitilisus, demagoogia jpm);
  • oskab kasutada argumenteerimist meetodina oma ainetundides, et arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja infoanalüüsioskuseid, mis on kursuse “Meedia ja mõjutamine” kesksed pädevused;
  • tutvub uute asjakohaste materjalidega, mida tundides kasutada (Deutsche Welle meediapädevusalased tunnikavad, harjutused ja teoreetilised materjalid, VeryVerified õppeplatvorm ja meetodid);
  • saab suunised “Meedia ja mõjutamine” kursuse läbiviimiseks.

Koolitusprogramm koosneb kolmest osast:


  • Kaks kahepäevast kohtumist (30. septembril – 1. oktoobril ja 23.–24. oktoobril. 
Ühe koolituspäeva orienteeruv pikkus on 8 akadeemilist tundi. Koolituspäevad toimuvad Tallinnas. Eesti Väitlusselts katab üritusega seonduvad transpordikulud ning tagab osalejatele majutuse ja toitlustuse koolituste vältel. Koolituspäevadel käsitletakse meediapädevusega seonduvaid teoreetilisi teemasid ning proovitakse läbi harjutusi ja meetodeid, mida õpetajad ka oma ainetundides rakendada saavad.

  • Kolm veebikohtumist

Online-kohtumiste eesmärk on arutada vahepeal tekkinud küsimusi ning süvitsi lahata meediapädevusega seotud teemasid. Veebikohtumiste kogumaht on 6 akadeemilist tundi. Kohtumiste ajad lepitakse kokku esimesel ühisel kohtumisel. Kaks kohtumist toimuvad kahe näost näkku koolituse vahel, viimane pärast teist kahepäevast koolitust. 

  • Harjutustunnid

Harjutustundide eesmärk on anda õpetajatele võimalus omandatud teadmisi ja/või meetodeid oma igapäevatöös katsetada või mõelda viisidele, kuidas oleks võimalik uut infot oma ainetundidesse põimida.

Koolitusprogrammi kogumaht on 40 tundi.

Eesti Väitlusseltsil on aastatepikkune kogemus argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse õpetamisel nii õpetajatele kui ka õpilastele. Koolituse sisu on kokku pandud koos kogenud õpetajate ja meediapädevusekspertidega. Lisaks EVSi enda materjalidele kasutatakse koolitusprogrammis koostööpartnerite, sealhulgas Deutsche Welle loodud sisu. 

Koolitaja Markus Laanoja on koolitajana tegutsenud 5 aastat, olles koolitanud nii õpilasi kui õpetajaid. Markus on Eesti Väitlusseltsi arutleva hariduse suuna ja koolitajate tiimi juht ning vastutab seeläbi oma igapäevatöös EVSi koolituste kõrge kvaliteedi eest. Lisaks on Markus täiendanud oma teadmisi meediapädevuse vallas koolitustel Leedus ja Sloveenias.

Koolitusprogrammi läbiviimist toetab Deutsche Welle. Esimene registreerimine lõppeb 15. juunil. Kohtade arv on piiratud! Piirarvu täitumisel valime osalejad registreerimisvormi vastuste põhjal. Koolitus on õpetajatele tasuta.

Küsimustega saab pöörduda aadressile triinu@argument.ee.Nimi Institutsioon Võistkond