Aeg: 30. mai
Koht: Zoom
Formaat: Vebinar
Registreerumise lõpp: 28.05.2024
Osavõtumaks: Tasuta

Eesti Väitlusselts kutsub õpetajaid osalema tasuta vebinarile!

Kevade jooksul korraldab Eesti Väitlusselts õpetajatele kaks tasuta vebinari, kus tutvustatakse argumenteerimismeetodil põhinevaid ühiskonnaõpetuse tunniks sobivaid õppematerjale, mida saab kasutada valimiste-eelsel perioodil noorte suunamisel targaks valijaks.

Esimene vebinar toimub 30.05 kell 14.00-16.00. Teine vebinar toimub 10.06 kell 12.00-14.00.

Infopäeva keskmes on argumenteerimismeetod, mille kasutamist toetavad Targa Valija projekti raames valminud õppematerjalid. Projekti käigus on valminud tunnikavad, mis on loodud valimiseelseks ajaks, et aidata noortel teha läbimõeldud ja endale parim tark valik. Alates 2021. aastast oleme Targa Valija kampaania raames koolitanud pea 5000 õpilast. Materjalide koostamisel olemegi põiminud just need kogemused ja õpilaste tagasiside selle kohta, mis aitaks neil esmavalijatena tarka valikut teha. Õppematerjalid on valminud kogenud õpetajate abiga, et toetada argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuste arendamist just ainetunnis. Õppematerjalid toetuvad projekti raames loodud põnevale Targa Valija ekraanimängule, mida saab tundides ühendada arutelude ja grupitöödega. Lisaks uutele materjalidele tutvustatakse üritusel ka argumenteerimismeetodit ennast ning võimalusi, kuidas seda erinevates ainetundides rakendada. Argumenteerimismeetodi abil saab efektiivselt edasi anda ainepädevusi, arendades samal ajal õpilase info- ja suhtluspädevusi.

Eesti Väitlusselts on üle 25 aasta õpetanud argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljendusoskuseid. Õpetajate tagasiside kohaselt aitab argumenteerimismeetod arendada õpilaste arutlemise ja targa meediatarbimise oskuseid, mis toetavad noort tänases infokeskses ühiskonnas.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.

Kui registreerimisvorm ei avane korrektselt, palun vajuta siia