Aeg: 29. aprill 2020
Koht: Veebikeskkond Zoom
Formaat: Veebiseminar
Registreerumise lõpp: 26.04.2020
Osavõtumaks: 8€
Korraldaja: Eliise Haljas, eliise@argument.ee

Viimase PISA uuringu järgi suudab vaid kolm kümnest Eesti kooliõpilasest eristada fakti ja arvamust. Informatsiooni töötlemine on aga üheks kõige olulisemaks 21. sajandi oskuseks. Väitlusmeetodi eesmärk on just kriitilise mõtlemise, struktuurse kuulamise ja argumenteeritud eneseväljenduse arendamine. Arutlemine ning argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde, alustades humanitaar- ja sotsiaalainetest reaal- ja loodusaineteni välja.

Eriti tänastel ärevatel aegadel on olulise eristamine ebaolulisest ning info töötlemine ja analüüsimine võtmeoskusteks. Argument ainetunnis seminar tutvustab väitlusmeetodi ning argumenteerimise põhitõdesid. Seminar on sissejuhatuseks suve lõpus ja sügisel toimuvatele Eesti Väitlusseltsi õpetajakoolitustele “Argument ainetunnis”. Samas annab seminar ka eraldiseisva ülevaate argumenteerimisel põhinevate meetodite kasutamiseks ainetunnis.

14:45 - 16:00