Aeg: 5.-6. november ja 26.-27. november
Korraldaja: anette@argument.ee

Argument 2022 on põhi- ja keskkooli noortele suunatud koolitusprogramm, mis õpetab argumenteerimise-, kriitilise mõtlemise ning selge eneseväljenduse oskuseid ning annab neile ka praktilise väljundi pannes noori lahendama hariduselu probleeme ning nendest rääkima kohalike otsustajatega.

Üritus "Argument" toimub juba kuuendat korda ning varasemate aastatega oleme kaks nädalavahetust kestva (35 akadeemilise tunni pikkuse) programmi kaudu koolitanud pea 750 Eesti noort paremini argumenteerima ja enda seisukohti noortele olulistel teemadel kaitsma.

Kahe nädalavahetuse jooksul õpib noor:

  • argumenteerimise põhitõdesid - kuidas koostada argumente, kuidas kuulata vestluspartnerit, kuidas argumentidele vastata;
  • probleemipüstitust - kuidas kindla teema aruteluks ette valmistada, kuidas leida ja põhjendada lahendusi, kuidas otsida infot;
  • väitluse aluseid - milline on väitlusformaat, millised on peamised elemendid, kuidas neid praktikas rakendada.

Esimese nädalavahetuse fookus on oskuste arendamine. Erinevate praktiliste harjutuste kaudu parandavad noored argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljenduse oskuseid. Teisel nädalavahetusel pannakse esimese nädalavahetusel õpitu praktikasse kahel viisil:

  • Kohtumine otsustajatega. Toome noorte juurde kohaliku tasandi otsustajad, kellega noortel on võimalik enda valitud probleemküsimust arutada ja lahendusi leida. Varasematel üle-riigilistel üritustel oleme otsustajatena kaasanud näiteks Siim Kallast, Yana Toomi ja Eiki Nestorit.
  • Teise nädalavahetuse lõpus toimub Presidendi väitlusturniir. Noored saavad esimese väitlusturniiri kogemuse väideldes nii teiste koolide Argument 2022 osalejatega kui ka algajate väitlejatega üle Eesti. Väitlusturniiri päevaks kutsume õpilased kokku Tallinnasse. 

Osalejad saavad ainekavaga tunnistuse, mis tõestab 35 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Argumenteerimine" sooritamist. Kool võib kasutada seda valikkursuse arvestamiseks.

Projekti toetab Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus + programmist.
 
Eesnimi Perekonnanimi Institutsioon Võistkond