Aeg: 16-17. oktoober ja 5.-7. november
Koht: 16 eri kooli üle eesti
Korraldaja: karoliine@argument.ee
Registreerimine kodulehe kaudu vaid avalikele rühmadele!

Argument 2021 on põhi- ja keskkooli noortele suunatud koolitusprogramm, mis õpetab argumenteerimise-, kriitilise mõtlemise ning selge eneseväljenduse oskuseid ning annab neile ka praktilise väljundi pannes noori lahendama hariduselu probleeme ning nendest rääkima kohalike otsustajatega.

Üritus "Argument" toimub juba viiendat korda ning varasemate aastatega oleme kaks nädalavahetust kestva (35 akadeemilise tunni pikkuse) programmi kaudu koolitanud pea 600 Eesti noort paremini argumenteerima ja enda seisukohti noortele olulistel teemadel kaitsma.

Argumendi nädalavahetusteks külastame 16 kooli üle terve Eesti.

Kahe nädalavahetuse jooksul õpib noor:

  • Argumenteerimise põhitõdesid - kuidas koostada argumente, kuidas kuulata vestluspartnerit, kuidas argumentidele vastata
  • Väitluse aluseid - milline on väitlusformaat, millised on peamised elemendid, kuidas neid praktikas rakendada?
  • Teema ettevalmistust - kuidas sõnastada ja selgitada probleemi, kuidas leida ja põhjendada lahendusi, kuidas otsida infot ja kuidas oma ettevalmistatud teemat otsustajatele kommunikeerida.

 

Esimese nädalavahetuse fookus on erinevate praktiliste meetodite kaudu argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ja eneseväljenduse oskuste arendamine. Teisel nädalavahetusel pannakse esimese nädalavahetusel õpitu praktikasse kahel viisil:

  • Kohtumine otsustajatega. Toome noorte juurde kohaliku tasandi otsustajad, näiteks kohaliku omavalitsuse liikmed ja eksperdid, kellega noortel on võimalik enda valitud probleemküsimust arutada ja lahendusi leida. 
  • Väitlusturniir START. Noored tulevad kokku Tallinnasse ja saavad esimese väitlusturniiri kogemuse väideldes nii teiste Argument 2021 osalejatega kui ka teiste algajate väitlejatega üle Eesti.

Osalejad saavad ainekavaga tunnistuse, mis tõestab 35 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Argumenteerimine" sooritamist. Kool võib kasutada seda valikkursuse sooritamise arvestamiseks.

 Argument 2021 projektis osaleb 10 eesti kooli ning 6 vene kooli.

Projekti toetab Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus + programmist.
Eesnimi Perekonnanimi Institutsioon Võistkond