Aeg: 11.-13. oktoober & 1.-3. november
Koht: Tallinna Inglise Kolledž (Estonia pst 10)
Formaat: erinevad töötoad
Osavõtumaks: 10 eurot iga osaleja eest kummagi nädalavahetuse kohta (kokku 20). Saaja: Eesti Väitlusselts, konto: EE782200221010707156, selgitus: Argument 2019 + osalejate nimed. Vajadusel palume küsida EVSilt arvet.
Korraldaja: Elisabeth Niido, elisabeth@argument.ee, 57 802 545

(Текст на русском языке смотри ниже)

Kas tahaksid...

...koolitöödes paremini hakkama saada?
...olla võimekam ülikooli sisseastumiskatsetel?
...jätta endast tööintervjuul parema mulje?
...olla arutelus see, kelle arvamust kuulda võetakse?

Argumenteerimisoskus aitab väga palju kaasa noore inimese võimele areneda ning kooli-, töö- ja ühiskonnaelus edasi liikuda. Paljud jõuavad selle tõdemuseni hilisemas eas, kui selle oskuse omandamine on kulukas ning kui selleks enam vaba
aega pole.

Argument 2019 on suurepärane võimalus omandada argumenteerimisoskus juba nüüd! Projekti toetab SA Archimedese Noorteagentuur Erasmus+ programmist. Programm toimub paralleelselt nii eesti kui ka vene keeles.

2. ja 3. novembril toimub Argument 2019 raames kolmas Vabariigi Presidendi väitlusturniir, mis on lisaks Argumendi osalejatele avatud ka teistele koolinoortele, kes pole varem osalenud kesk- ja põhikoolide väitlusmeistrivõistlustel ega koolinoorte algajate turniiridel (START või varasem presidenditurniir). Teema teatatakse oktoobris.

Argumendi raames toimuvad ka põnevad kohtumised erinevate Eesti ühiskonnaelu otsustajatega. Külaliste nimed selguvad pärast Argumendi I nädalavahetust. Mullu olid nendeks: Eiki Nestor, Yana Toom, Jürgen Ligi, Vladimir Svet, Keit Pentus-Rosimannus.

Kellele?
9.-12. klassis käivatele eesti või vene keele oskusega õpilastele, ent nooremad võivad samuti registreerida ning vabade kohtade olemasolul saavad ka nemad osa võtta. Kutsume osalema koole, igaüht ideaalis kuue õpilasega, ent soovi korral võivad registreerida ka üksikud õpilased. Viimasel juhul saab osaleda siis, kui koolide poolt saadetavate rühmade põhjal osalejate arv täis ei tule.

Kuueliikmelise rühmaga osalemise soovi saab avaldada ka väljastpoolt kooli, näiteks noorteühendusega. Kool või ühendus võib avaldada soovi ka rohkem kui kuue õpilasega osalemiseks.

Eesti Väitlusselts väljastab osalejatele koos ainekavaga tunnistuse, mis tõestab 35 akadeemilisest tunnist koosneva kursuse "Argumenteerimine" sooritamist. Soovi korral võib kasutada tunnistust valikkursuse sooritamise arvestamiseks.

Kes läbi viivad?
Õpilasi koolitavad tipptasemel Eesti võistlusväitlejad, kes pea kõik omavad ka varasemat rühmajuhtimise kogemust 2017. või 2018. aasta Argumendilt. Argument 2019 peakorraldaja on Elisabeth Niido.

Millal?

11.-13. oktoobril ja 1.-3. novembril. Teine nädalavahetus on esimese jätk, õpilane peaks osalema mõlemal.

Kus?
Kõik tegevused toimuvad Tallinna Inglise Kolledžis (Estonia pst 10). Osalejad majutatakse hostelis Fat Margaret's (Põhja pst 27) või Munkenhof (Munga 4), mõlemad asuvad jalutuskäigu kaugusel koolimajast.

Palju maksab?
Osavõtutasu inimese kohta on 10 eurot, mis sisaldab toitustust ning soovijatele majutust hostelis. Iga inimese kohta on ette nähtud kuni 20 eurot transpordikompensatsiooni kummagi nädalavahetuse kohta. Transpordikulu hüvitatakse kuluaruande alusel, mis tuleb esitada hiljemalt kummagile nädalavahetusele järgneval esmaspäeval. Osavõtutasu makstes on saaja Eesti Väitlusselts, konto EE782200221010707156, selgitus "Argument 2019 + osalejate nimed". Vajadusel palume küsida EVSilt arvet.

Registreerimise tähtaeg on 3. oktoober.

Registreerimisvormi leiab lehe allosast.

Хочешь...

... лучше справляться со школьными заданиями?
... быть способнее при поступлении в университет?
... оставить о себе яркое впечатление после интервью с потенциальным работодателем?
... быть тем человеком, с мнением которого всегда считаются?  

Умение аргументировать помогает многим молодым людям развиваться и дает им преимущества в школьной, рабочей и общественной средах. Многие же слишком поздно приходят к осознанию того, насколько может быть полезен навык строить качественные аргументы.

Аргумент 2019 – замечательная возможность овладеть этим самым навыком прямо сейчас!

Проект поддерживает SA Archimedese Noorteagentuur и программа  Erasmus+Мероприятие будет проходить параллельно на эстонском и русском языках.

2 и 3 ноября
в рамках Аргумента 2019 пройдет Третий Президентский турнир по дебатам. В турнире смогут принять участие все участники Аргумента 2019, а также все желающие ученики школ, кто прежде не принимал участие ни в одном школьном турнире по дебатам, включая турниры новичков START и предыдущий Президентский турнир.
Тема турнира будет объявлена в октябре.

В рамках Аргумента проходят различные интересные встречи молодых людей с политиками и видными общественными деятелями. Имена гостей этого года будут объявлены после первой части Аргумента. 
В предыдущие годы среди участников были: Эйки Нестор, Яна Тоом, Юрген Лииги, Владимир Свет, Кейт Пентус-Розиманнус.

Кто может участвовать?

Мероприятие рассчитано на учеников 9-12 классов. Более молодые желающие также имеют возможность зарегистрироваться и участвовать при наличии свободных мест. Приглашаем участвовать группы от школ - по шесть учеников и одному преподавателю от одной школы. При большом желании могут участвовать и отдельные ученики школы. В таком случае можно участвовать, например, если от школы будет отправлена неполная группа. Группа может состоять из учеников разных школ, например, членов молодежного объединения. Школа или объединение имеют возможность попросить об участии более 6-ти человек в одной группе.

По завершению мероприятий вместе с пройденной программой участники также получат свидетельство о прохождении 35-ти академических часов курса «Argumenteerimine». При желании данное свидетельство можно использовать для зачета предмета по выбору в школе.

Кто проводит мероприятие?

Учеников обучают лучшие русскоязычные дебатеры Эстонии, имеющие богатый опыт обучения дебатам, в том числе и опыт обучение на Аргументе прошлых лет.

Организатор мероприятия Элизабет Нийдо.

Когда?

Мероприятие пройдет в двух этапах. Первый этап состоится с 11-ого по 13-ое октября, второй со 1-ого по 3-ое ноября. Ученики должны участвовать в обоих этапах.

Где?

Мероприятие пройдет в Таллиннском Английском колледже  (Tallinna Inglise Kolledžis, Estonia pst 10). Участников расселят в хостеле Fat Margaret’s (Põhja pst 27) или  Munkenhof (Munga 4), оба находятся в пешей доступности от школы.

Сколько стоит?

Мероприятие платное – 10 евро с каждого из членов группы за один этап (за два этапа 20 евро). В эту стоимость входят питание и проживание (по желанию). На каждого участника предусмотрены транспортные затраты размером до 20-ти евро на оба этапа.
Возврат средств производиться на основе сохраненных чеков.

Как оплатить?

Получатель: MTÜ Eesti Väitlusselts
Счет:  EE782200221010707156
Пояснение:  "Argument 2019 + имя,фамилия участника/-ов"
При необходимости можно попросить счёт за участие.

Регистрация открыта до 3 октября.

Текст на русском языке смотри ниже / Venekeelne ajakava on nähtav allpool

Reede, 11. oktoober

15:15 - 16:30 Kogunemine ja registreerimine

16:30 - 17:00 Avamine

17:00 - 18:00 Tutvumine I

18:00 - 18:15 Paus

18:15 - 19:30 Tutvumine II ja reflektsioon

19:30 - 20:30 Õhtusöök

20:30 - 22:00 Õhtune programm

Laupäev, 12. oktoober

09:15 - 10:00 Hommikusöök ööbijatele

10:00 - 10:15 Hommikukogunemine aulas

10:15 - 11:45 Mis on argument? I

11:45 - 12:15 Paus

12:15 - 13:45 Mis on argument? II

13:45 - 14:45 Lõunasöök

14:45 - 16:15 Mis on argument? III

16:15 - 16:45 Paus

16:45 - 18:15 Mis on ümberlüke? Reflektsioon

18:15 - 19:15 Õhtusöök

19:15 - 21:00 Õhtune programm

Pühapäev, 13. oktoober

09:15 - 10:00 Hommikusöök ööbijatele

10:00 - 10:15 Hommikukogunemine aulas

10:15 - 11:45 Mis on kaasus?

11:45 - 12:15 Paus

12:15 - 13:30 Ettevalmistumine kohtumisteks otsustajatega: kaasuse valmistamine I

13:30 - 14:30 Lõunasöök

14:30 - 16.30 Ettevalmistumine kohtumisteks otsustajatega: kaasuse valmistamine II

16:30 - 17:00 Reflektsioon ja I nädalavahetuse lõpetamine

Reede, 1. november

15:45 - 16:45 Kogunemine ja registreerimine

16:45 - 17:00 II nädalavahetuse avamine

17:00 - 18:00 Ettevalmistumine kohtumisteks otsustajatega: kaasuse valmistamine III

18:00 - 18:15 Paus

18:15 - 19:30 Kohtumised otsustajatega

19:30 - 20:30 Õhtusöök

20:30 - 22:00 Õhtune programm


Laupäev, 2. november

09:15 - 10:00 Hommikusöök ööbijatele

10:00 - 10:15 Hommikukogunemine aulas

10:15 - 11:30 Reflektsioon ja kokkuvõte kohtumisest otsustajatega

11:30 - 13:00 Ettevalmistumine Vabariigi Presidendi väitlusturniiriks

13:00 - 13:45 Lõunasöök

13:45 - 14:15 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri avamine

14:15 - 16:00 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri I voor

16:00 - 17:45 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri II voor

17:45 - 18:45 Õhtusöök

18:45 - 20:30 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri III voor

20:30 - 22:00 Õhtune programm

Pühapäev, 3. november

09:15-10:00 Hommikusöök ööbijatele

10:00 - 10:15 Hommikukogunemine aulas

10:15 - 12:00 IV voor

12:00 - 13:45 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri poolfinaalid

13:45 - 14:45 Lõunasöök

14:45 - 15:45 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri finaalid

15:45 - 16:15 Reflektsioon

16:15 - 17:00 Vabariigi Presidendi väitlusturniiri autasustamine ja Argument 2019 lõpetamine

---

Пятница, 11 октября

15:15 – 16:30 Общий сбор и регистрация

16:30 – 17:00 Открытие

17:00 - 18:00 Игры и знакомство участников. 1 часть.

18:00 – 18:15 Пауза

18:15 – 19:30 Знакомство участников, поставновка целей. 2 часть.

19:30 – 20:30 Ужин

20:30 Вечерняя программа

 

Суббота, 12 октября

09:15 - 10:00 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле

10:00 - 10:15 Открытие второго учебного дня в главном зале

10:45 – 11:45 Что такое аргумент?

11:45 – 12:15 Пауза

12:15 – 13:45 Что такое аргумент? Часть 2.

13:45 – 14:45 Обед

14:45 – 16:15 Что такое аргумент? Часть 3.

16:15 – 16:45 Пауза

16:45 – 18:15 Что такое контраргумент?

18:15 – 19:15 Ужин

19:15 - 21:00 Вечерняя программа

 

Воскресенье, 13 октября

09:15 - 10:00 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле 

10:00 - 10:15 Открытие третьего дня в главном зале

10:15 - 11:45 Что такое "кейс" в дебатах?

11:45 - 12:15 Пауза

12:15 - 13:30 Подготовка к встрече с влиятельными людьми  

13:30 - 14:30 Обед

14:30 - 16.30  Подготовка к встрече с влиятельными людьми . Часть 2.

16:30 - 17:00 Окончание первых учебных выходных

 

Пятница, 1 ноября

15:45 – 16:45 Общий сбор и регистрация

16:45 - 17:00 Открытие второй части программы

17:00 – 18:00 Подготовка к встрече с влиятельными людьми . Часть 3.

18:00 – 18:15 Пауза

18:15 – 19:30 Встреча с влиятельным человеком

19:30 – 20:30 Ужин

20:30 - 22: 00 Вечерняя программа

 

Суббота, 2 ноября

09:15 - 10:00 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле 

10:00 - 10:15 Открытие второго учебного дня в главном зале

10:15 – 11:30 Подведение итогов и работа над ошибками после встречи с влиятельным человеком

11:30 – 13:00 Подготовка к Президентскому турниру

13:30 – 13:45 Обед

13:45 – 14:15 Открытие Президентского турнира

14:15 - 16:00 Президентский турнир, 1 раунд

16:00 - 17:45 Президентский турнир, 2 раунд

17:45 - 18:45 Ужин

18:45 - 20:30 Президентский турнир, 3 раунд

20:30 - 22:00 Вечерняя программа

 

Воскресенье, 3 ноября

09:15 - 10:00 Завтрак для тех, кто ночует в хостеле 

10:00 - 10:15 Общий сбор и регистрация

10:15 - 12.00 Президентский турнир, 4 раунд

12:00 - 13:45 Президентский турнир, полуфинал  

13:45 - 14:45 Обед

14:45 - 15:45 Президентский турнир, финал  

15:45 - 16:15 Подведение итогов

16:15 - 17:00 Награждение победителей турнира