Aeg: november 2022 - aprill 2023
Koht: Erinevad toimumiskohad üle Eesti ning e-kanal Zoom 
Formaat: Õpetajakoolitus
Registreerumise lõpp: 30.10.2022
Maksimaalne osalejate arv: 15
Osavõtumaks: 342 eurot
Korraldaja: Markus Laanoja, markus@argument.ee

Programmi eesmärk on toetada alustavat väitlusõpetajat ühe õppeaasta jooksul või valmistada ette õpetaja, kes plaanib tulevikus väitlusõpet läbi viima hakata. Väitlusõpetaja on keegi, kes oma koolis, huvikoolis või näiteks noortekeskuses juhendab (või soovib hakata juhendama) väitluse valikainet või huviringi.

Programmil on neli sisulist suunda:
  • VÄITLUSE ELEMENDID - Kuidas tutvustada õpilastele väitlusformaati ning väitluse erinevaid elemente?
  • ETTEVALMISTUS - Kuidas valmistada ette kaasust - kuidas lahti mõtestada teemat, leida argumente, otsida infot?
  • TAGASISIDE - Kuidas viia läbi väitluseid ja anda väitlejatele tagasisidet?
  • MOTIVATSIOON - Kuidas hoida noorte motivatsiooni väitlusega tegelemisel?

Õpetajad, kes programmi jooksul õpilasi juhendavad, saavad programmi kaudu endale mentori, kes on abiks väitlusõppe sisu planeerimisel, harjutuste leidmisel ja materjalide otsimisel vastavalt õpetaja vajadustele. Mentoriteks on kogemustega väitlusõpetajad ja -treenerid.

Alustava väitlusõpetaja programmi viib läbi koolitaja Siim Ruul.  Siim on kogenud õpetajakoolitaja, koolitamisega on ta tegelenud alates 2012. aastast. Täna töötab Siim Pärnu Koidula Gümnaasiumis ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana, kus õpetab muuhulgas ka väitlust. Siimu kohta saab lugeda lisaks siit.
Programmi raames toimub neli ühepäevast näost näkku kohtumist ning kolm kokkusaamist (2 akadeemilist tundi) veebikeskkonnas Zoom.

Ühepäevaste kohtumiste ajad:
  • 27. november (Tallinn)
11.00–11.15 - Kogunemine ja hommikukohv
11.15–12.45 - Esimene plokk
12.45–13.30 - Lõuna
13.30–15.30 - Teine plokk
15.30–17.15 - Kolmas plokk
  • 10. detsember (Tartu)
10.00–10.30 - Kogunemine ja hommikukohv
10.30–12.00 - Esimene plokk
12.15–13.45 - Teine plokk
13.45–14.30 - Lõuna
14.30–16.00 - Kolmas plokk
16.00–16.15 - Kokkuvõtted
  • 18. veebruar (toimumispaik selgumisel)
  • 15. aprill (toimumispaik selgumisel)

  • Veebikohtumised toimuvad jaanuaris, märtsis ja aprillis.