Aeg: november 2021 - aprill 2022
Koht: Erinevad toimumiskohad üle Eesti ning e-kanal Zoom
Formaat: Õpetajakoolitus
Registreerumise lõpp: 01.09.2021
Maksimaalne osalejate arv: 15
Osavõtumaks: 275 eurot
Korraldaja: Karoliine Pruul karoliine@argument.ee
Programmi eesmärk on toetada alustavat väitlusõpetajat ühe õppeaasta jooksul või valmistada ette õpetaja, kes plaanib tulevikus väitlusõpet läbi viima hakata. Väitlusõpetaja on keegi, kes oma koolis, huvikoolis või näiteks noortekeskuses juhendab (või soovib hakata juhendama) väitluse valikainet või huviringi.


Programmil on neli sisulist suunda:
  • VÄITLUSE ELEMENDID - Kuidas tutvustada õpilastele väitlusformaati ning väitluse erinevaid elemente?
  • ETTEVALMISTUS - Kuidas valmistada ette kaasust - kuidas lahti mõtestada teemat, leida argumente, otsida infot?
  • TAGASISIDE - Kuidas viia läbi väitluseid ja anda väitlejatele tagasisidet?
  • MOTIVATSIOON - Kuidas hoida noorte motivatsiooni väitlusega tegelemisel?
Loe lisainformatsiooni SIIT!

  • 4 ühepäevast kohtumist (novembris, detsembris, veebruaris ja aprillis)

Kohtumised toimuvad paralleelselt noortele suunatud Keskkoolide Eesti meistrivõistlustega, et võimaldada õpetajatel üritusele tulla koos oma õpilastega ning ühtlasi näha erineva tasemega noorte väitlusi.

Igal kohtumisel käsitletakse kõiki nelja suunda erinevas mahus kokku 8 akadeemilise tunni väärtuses, päev on vaheldusrikas ning hõlmab veidi teooriat ning palju praktikat.

  • 3 (2 akadeemilist tundi) kohtumist veebikeskkonnas

Veebikohtumised keskenduvad lühikese sisujupi käsitlemisele ning omavahelisele kogemuste jagamisele. Toimuvad novembris, jaanuaris ja märtsis - kuupäevad selgumisel.

  • Mentor

Õpetajad, kes programmi jooksul juhendavad õpilasi, saavad programmi kaudu endale mentori, kes on abiks väitlusõppe sisu planeerimisel, harjutuste leidmisel ja materjalide otsimisel vastavalt õpetaja vajadustele. Mentoriteks on kogemustega väitlusõpetajad ja -treenerid.