Eesti Väitlusselts (EVS) on mittetulundusühing, mille missioon on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi. Selleks korraldab EVS väitlusõpet koolides, pakub väitlemise ning võistlusväitluse võimalusi ning viib läbi avalikkusele mõeldud arutelukultuuri edendavaid tegevusi.