Väitlusseltsi rahvusvahelise koostöö tiim tegeleb erinevate välispartneritega suhtlemise ning rahvusvaheliste projektide planeerimise ja elluviimisega. Tiimi ülesanneteks on projektide kirjutamine, eelarvete koostamine, koostööpartneritega suhtlemine, projekti osalejate värbamine, projekti tegevuste ellu viimine, projektide kokkuvõtete tegemine jne. 

Näiteks Välisministeeriumi välisabi toetusega tegutseme täna koostöös Gruusia väitlusliikumise katuseorganisatsiooniga selle nimel, et nende tegevused oleksid pikaajaliselt jätkusuutlikud. Rahvusvahelise koostöö tiim vastutab ka Väitlusseltsi katuseorganisatsiooni IDEA-ga seotud projektide eest.