Me usume kriitilise mõtlemise jõudu ja leiame, et see on üks oluline oskus ühe terve ühiskonna toimimisest, mistõttu tegeleme igapäevaselt selleks vajalike oskuste arendamisega. Ikka selleks, et ühiskondlikus dialoogis oleks määravaks tugev argument, mitte tugevama argument!

Eelkõige panustame koostöösse erinevate meediaväljaannetega, ühiskondlikku meedialugemisoskuse suurendamisse ning arvamuskultuuri kompetentsi arendamisse.

Meedia ja ühiskonna suunajuht Triinu Jõgi, tiimiliige Karoliina Tammel ja suuna mentor Triin Toimetaja.