FAKTIKONTROLL | Kas koroonapiirangud on tõesti karmimad kui eelmisel kevadel, nagu väidab Kaja Kallas?

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord, kas vastab tõele Kaja Kallase väide, et praegused kehtivad koroonapiirangud on karmimad kui eelmise aasta kevadel.
TSITAAT

Kaja Kallas (Reformierakond) valitsuse pressikonverentsil 04.03.2021: "... need piirangud, mis on praegu tehtud, on karmimad kui eelmisel kevadel..."

KONTROLL


Võrdleme paralleelselt 2020. aasta kevadel olnud piiranguid praegu kehtivate ning 6. märtsil kehtima hakkavate piirangutega.2020. aasta kevadel olnud piirangud
vs praegu kehtivad ning 6. märtsil kehtima hakkavad piirangud

2020. aasta kevad2021. aasta kevadMillal on/oli
antud
valdkonna piirangud karmimad?
Suletud kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohad ja baarid peavad olema suletud kell 22.
Toitlustusasutustes ja kaubandusettevõtetes hakkab 6. märtsist kehtima 25 protsendi täitumuse piirang. Nädalavahetustel peavad kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18. Toidupoed jms võivad olla avatud nädalavahetusel. Nii ja naa
Maski kandmine ei ole kohustuslik, kuid tungivalt soovituslik.
Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sh ühistranspordis
2021
Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld.
Haiglates, hooldekodudes, varjupaikades ja turvakodudes on külastused lubatud. Vanglates lubatud lühiajalised külastused.
2020
Spordisaalid suletud, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates viibimine ei ole üldjuhul lubatud. Spordisaalid avatud ning siseujumisbasseine võib kasutada individuaalseks ujumiseks.
2020
Teatrid, muuseumid, kinod, ööklubid suletud.
Avalikud üritused siseruumides, sh kino, kontsert, teater ja konverentsid, keelatud. Muuseumides ja näituseasutustes viibimine keelatud.
Võrdne
Kõik üldhariduskoolid, kutseõppeasutused, kõrgkoolid, noortekeskused ja huvikoolide hooned õppetööks suletud.

Ajavahemikul 1.–7. märts jätkub üldhariduskoolide õppehoonetes tavapärane õppetöö vaid 1.–4. klassi õpilastele. Teiste klasside õpilastele sel perioodil kohapealset õppetööd ei toimu ja nad ei või sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda.
2020
2+2 reegel kõigis avalikes kohtades.
2+2 reegel kõigis avalikes siseruumides.
2020
Piirikontroll ja riigipiiri valvamine.
-2020


Tabeli andmetest järeldame, et ainus piirang, mis on karmim kui eelmisel aastal, on maski kandmine. 2020. aasta kevadel ei olnud maski kandmise kohustust, vaid see oli tungivalt soovituslik. Praeguste kehtivate piirangute kohaselt on maski kandmine kohustuslik kõigis avalikes siseruumides.

2+2 reegel kehtis 2020. aasta kevadel kõigis avalikes ruumides, samas praegu kehtib vaid avalikes siseruumides.

Kui eelmisel aastal olid kaubanduskeskustes avatud vaid kindel valik kaupluseid (toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel), siis praegu on kõik kaubanduskeskuste poed avatud, välja arvatud nädalavahetusel. Samas on karmim reegel restoranide osas: kui kevadel võisid olla restoranid avatud kuni kella 22-ni, siis praegu on söögikohad avatud kella 18-ni ning nädalavahetusel suletud.

Sportimine oli üldse kinni

Eelmisel aastal olid suletud kõik spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad. Praegu kehtivate piirangute kohaselt on suletud neist kõik peale jõusaalide ning ujulate individuaalseks ujumiseks.


2020. kevadel kehtinud piirangute järgi olid suletud teatrid, muuseumid, kinod ja ööklubid. Praegused reeglid on võrdväärsed.

Sotsiaalhoolekandeasutusi, haiglaid ja kinnipidamisasutusi ei olnud võimalik eelmisel kevadel külastada, samas on praegu see lubatud.

Eelmisel kevadel oli kehtestatud piirikontroll ja piirivalve.

Nendest andmetest järeldame, et suurem osa piiranguid, mis kehtisid eelmisel kevadel, olid rangemad kui need, mis kehtivad praegu või hakkavad kehtima alates 6. märtsist.

Ka graafik ei kinnita

Lisaks toome välja graafiku Our World in Data andmebaasis, mis kirjeldab, kui karmid on riigis kehtivad koroonapiirangud kindlal ajahetkel skaalal 0 kuni 100. Indeks saadakse, arvestades piiranguid seoses koolide ja töökohtade sulgemise ning reisimisega.


Ranguse indeks Eestis
Graafikust järeldub, et piirangute indeks Eestis on olnud kõrgeim eelmise aasta 28. märtsist 26. aprillini (77,78). Kuna 6. märtsil kehtima hakkavad piirangud ei ole praeguse seisuga jõudnud graafikusse, siis ei ole võimalik ammendavaid järeldusi graafiku andmetest teha. Viimase uuenduse järgi on Eestis kehtivate piirangute indeks 41,67 (28. veebruar).

OTSUS
Vale


PROJEKTIST


Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud projektis Faktikontroll jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi Arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.