Argument 2022 on üle-eestiline projekt, mis aitab viia argumenteeritud suhtlemise põhioskused ka kaugematesse Eesti nurkadesse ning tutvustab väitlust neile, kes sellega muidu võimaluste puudumisel kokku ei puutuks. Eesti Väitlusselts paneb kokku tiimi väitlejatest, kelle ülesandeks on koolitada õpilasi üle Eesti. See tähendab erinevate väitlusmängude läbiviimist, baasoskuste õpetamist ja õpilaste ettevalmistamist väitlusturniiriks.